Deželni svet sprejel nov zakon, ki spreminja zakon o kmetijstvu in lovu

»Deželni svet je v petek izglasoval nov zakon, ki vsebuje številne posodobitve in spremembe zakonodaje na področju kmetijstva in lova. S tem zakonom si deželna uprava po odpravi Pokrajin in Gorskih skupnosti formalno ponovno prevzema pristojnosti na področju biološkega kmetovanja in agriturizma. Za obe panogi je bilo potrebno urediti pravila o prispevkih, predvsem v odnosu do postavk, ki jih predvideva Načrt za razvoj podeželja, predvidene pa so tudi delne olajšave v postopkih za dodelitev finančnih podpor. Med drugim bo po novem potrebno obdržati obvezno agrituristično namembnost nepremičnin, ki so bile deležne podpore, samo za pet let in ne več deset. Med finančnimi postavkami, ki jih določa nov zakon, so tudi sredstva, ki jih bodo koristile Lokalne akcijske skupine v pričakovanju izplačil državne agencije Agea in prispevek Občini Krmin namenjen podpori čezmejne kandidature območja Collio-Brda za vpis v seznam Unescove svetovne dediščine.« pojasnjuje deželni svetnik stranke Slovenska skupnost Igor Gabrovec.

Nov zakon vnaša tudi vrsto pomembnih sprememb na področju lova. Prva od teh je spodbujanje in neposredna podpora deželne uprave za ureditev hladilnic in centrov za predelavo mesa ulovljene divjadi v prodajne namene. Te strukture, ki bodo racionalno razvrščene na strateških območjih celotne dežele, bodo zagotavljale higiensko in zdravstveno neoporečnost mesa namenjenega tržišču. »Tako strukturo bo seveda dobilo tudi kraško območje. Lovci so doslej lahko prodali samo en sam ulov letno, odslej pa bodo lahko temu namenjali tudi večjo količino mesa, saj bo to preko usposobljene klavnice imelo certifikat nad celotno predelavo« poudarja deželni svetnik Gabrovec. Predstavnik Slovenske skupnosti z zadovoljstvom komentira tudi širitev urnikov za selektivni lov na divje prašiče na dve uri pred sončnim vzhodom in štiri ure po sončnem zatonu, kakor tudi klavzulo, ki za lov na divje prašiče dopušča večje možnosti sodelovanja med lovskimi družinami. »Na območjih, kjer je predvideno iztrebljenje merjascev in bo istočasno ugotovljena škoda pripisana le tem, ali v okrajih, kjer ni bil dosežen prag 75% predvidenih odstrelov, bo predvideno sprejemanje oz. gostovanje do največ 15 lovcev iz drugih območij.«

»Vztrajno opozarjanje in naprezanje je spet obrodilo svoje sadove. Korak za korakom vnašamo popravke, ki bodo prispevali k temu, da se lahko bolj učinkovito spopadamo z vse bolj hudim in resnim problemom, ki ga na določenih območjih povzroča nekontrolirana porast divjadi. Naslednji korak je dodatna okrepitev sklada za izplačevanje odškodnin in njegova poenostavitev, kar naj privede do hitrejšega izplačevanja zlasti oškodovanim kmetijskem podjetjem«, je ob izglasovanju zakona ugotavljal Gabrovec.

Trst, 1. julija 2017

Deli