Na balotaži glasujmo za Roberta Collinija!

Balotaža, ki bo v nedeljo, 25. junija, predstavlja za vse Gorič anke in Gorič ane priložnost, za spremembo tistega desetletnega trenda, ki je naše mesto pripeljal na rob splošne družbene krize. Odgovornost za to nosi desna sredina, ki je v vseh teh letih upravljala goriško obč ino in si zasluži povsem negativno oceno.

Res je, da ima županski kandidat Rodolfo Ziberna precejšnjo prednost pred Robertom Collinijem, ki ga podpira levosredinska koalicija, kjer nastopa tudi SSk. Vendar to ni razlog, da vržemo puško v koruzo in ne izkoristimo te zadnje priložnosti. Pomemben je podatek, da desno-sredinski kandidat Rodolfo Ziberna kljub enotni koaliciji ni dosegel zmage v prvem krogu. To pomeni, da ni prepričal niti vseh svojih volivcev, ki so mu odrekli hitro zmago. Skozi volilno kampanjo ni pokazal utemeljenih programskih argumentov za oživitev razvoja Gorice in njegov volilni program je gola kontinuiteta uprave, ki jo je dva mandata vodil župan Ettore Romoli.

Roberto Collini, njegova koalicija, kjer je SSk izvolila dva svoja predstavnika v goriški občinski svet, in vsi mi imamo tako še eno priložnost, da poskusimo zmagati župansko mesto Gorice. To bi bilo za Gorico resnič na sprememba, prekinitev slabega upravljanja in nov zač etek, kar v volilnem programu Collinijeve koalicije pomeni odprto mesto, ki ceni in vrednoti lastne zgodovinske jezikovne in narodne kulture, ki ponuja mladim možnost za delo in izobraževanje, ki se preprič ano zavzema za vestransko č ezmejno sodelovanje, ki ne zapostavlja tiste, ki res potrebujejo pomoč , ki podpira vrhunske proizvode teritorija in ki postavlja mestno središč e in predmestje na isto dostojanstveno raven glede javnih del in storitev.

Da Gorici lahko ponudimo tak preobrat, pa je neobhodno potrebna množič na udeležba na nedeljski balotaži. Nasprotno, pa bi neudeležba pomenila, da podpremo desno sredinsko kontinuiteto, ki jo predstavlja Rodolfo Ziberna.

Ne odpovejmo se torej naši temeljni državljanski pravici in dajmo Gorici možnost za novo obdobje. Stranka Slovenske skupnosti, skupaj z izvoljenima kandidatoma Marilko Koršič in Walterjem Bandljem, poziva k množič ni udeležbi na nedeljski blotaži. 

Županski kandidat Roberto Collini naj v nedeljo prejme našo podporo in naš glas!

Deli