Volimo kandidate SSk v Gorici in Krminu!

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, je imela v mandatu, ki se zaključuje, tri občinske svetnike. Walter Bandelj, Marilka Koršič in Božidar Tabaj so nastopali v opoziciji, najprej v sklopu svetniške skupine Demokratske stranke, nato pa so ustanovili samostojno svetniško skupino Slovenske skupnosti. To je pomenilo precejšenj zalogaj dodatnega dela, a vsekakor je bil to pomemben signal, da lahko Slovenci samostojno nastopamo kot politični subjekt.

Volitve, na katere smo poklicani v nedeljo, 11. junija, bodo tokrat izredno pomembna preizkušnja, tako za našo stranko kot za celotno slovensko narodno skupnost v Gorici in Krminu.

Slovenska skupnost se je preko goriške sekcije in pokrajinskega tajništva odločila za podpro županskemu kandidatu Robertu Colliniju. Njegove goriške in slovenske korenine, njegova strokovna priprava in zavzetost, da se mesto izvleče iz dolgoletnega mrtvila, so nas prepričale, da je prava oseba za nov začetek. In to še predvsem, ker se je odločno zavzel za obnovitev rajonskih svetov, ki jih je ravno ta desno-sredinska politična opcija zaprla in pustila teritorij na cedilu. Župan Ettore Romoli je zaključil svoj drugi mandat in ne more več kandidirati. To pa je prava priložnost, da v Gorici obrnemo stran in začnemo znova.

Ponovno pa smo torej tudi poklicani, da z vsemi našimi glasovi izvolimo predstavnike SSk v goriški občinski svet, ki se bodo zavzemali za dobrobit vseh občanov, za povečanje števila rojstev in prijazno družinsko politiko, za socialni in gospodarski razvoj, za vsem dostopono in čezmejno zdravstvo, za spoštljivo upravljanje s teritorijem, za kulturo sožitja. Pri vsem tem pa bodo še posebno pozorni do spoštovanja in uveljavljanja pravic, ki so nam zakonsko zagotovljene: enakopravnost slovenskega jezika v javnosti in javni upravi.

Kandidati SSk Walter Bandelj, Marilka Koršič in Marko Zavadlav pa bodo nastopili na občanski listi Gorizia 100 sogni, ki ima v volilnem znamenju tudi simbol lipove vejice. Lista se predstavlja Goričanom kot konkretna možnost, preko katere se lahko uresničijo vse tiste njihove potrebe, želje in zakaj ne tudi sanje, da se bo naše mesto spremenilo v prostor, kjer je naš resnični dom.

Zmaga na volitvah pa je mogoča, če volimo modro ter pametno in ne razpršujemo glasov. Ne dajmo se zavesti od velikega števila županskih kandidatov in še večjega števila kandidatov za občinski svet, med katerimi je tudi precejšnje število Slovencev. Mest na razpolago v goriškem občinskem svetu je le 40 in Slovenci bomo v njem zastopani, če bomo glasove in preference koncentrirali na tiste kandidate in liste, ki imajo realno možnost zmage in izvolitve. Za SSk je to lista GORIZIA 100 SOGNI in trije kandidati Walter Bandelj, Marilka Koršič in Marko Zavadlav. Pri tem izkoristimo možnost, da oddamo dve po spolu različni preferenci:

 

BANDELJ / KORŠIČ v Madonnina del Fante, v Ločniku, v Podgori in v Pevmi-Oslavju-Štmavru;

KORŠIČ / BANDELJ v Stražcah, v Palcuti-Sveti Gori, v Gorici center in Podturn-Sv. Ana;

ZAVADLAV / KORŠIČ v Štandrežu in v Rojcah.

 

V Krminu pa se je SSk odločila, da podpre slovenskega rojaka in priznanega vinogradinka Davida Buzzinellija, ki kandidira na občanski listi Direzione Cormons v podporo županskemu kandidatu Robertu Felcaru. Davida Buzzinellija je potrebno odločno podpreti, ker na najbolj predstavlja slovensko stvarnost na Krminskem.

Deli