Boris Pahor: mladi bodite protagonisti družbeno-političnega življenja!

»Dragi mladi! Berite, pozanimajte se, poglabljate se, ne verjemite površnim novicam, ki vam jih ponuja splet. Morate vedeti, zakaj je vojna v Siriji, zakaj je begunska kriza! /…/ Drugo sporočilo, ki vam ga dajem, je to, da ohranite svojo identiteto! Človek, ki je prisiljen zapustiti svojo domovino, je izkoreninjen in brez korenin izgubi svoj jaz, svojo identiteto. /…/ Tretja pa je ljubezen v najširšem pomenu besede: ljubite človeka, kateregakoli, ljubite človeštvo!«

Sporočila, ki jih je pisatelj Boris Pahor predal mladim, so bila zelo jasna in neposredna. Z njimi se je v odkritem in prisrčnem pogovoru zadržal v četrtek zvečer v Radovičevi dvorani doma Iga Grudna v Nabrežini, ki je bila ob priložnosti natrpana do zadnjega kotička, razveseljivo pa je bilo predvsem dejstvo, da so publiko večinoma sestavljali mladi obrazi, katerim je bilo sporočilo tudi namenjeno. Uvodoma je navzoče nagovoril podpredsednik deželnega sveta in politični tajnik SSk Igor Gabrovec, ki je večer s priznanim mislecem in pisateljem uokviril v nadvse napete zaključne dni kampanje za občinske volitve. Zbrano občinstvo je pozdravil tudi županski kandidat leve sredine Mitja Ozbič, nakar je mikrofon osvojil prof. Boris Pahor, ki je več kot eno uro govoril kot deroča reka. Pogovor s stoletnim gostom, pravo legendo med Slovenci v Italiji, sta spretno in zrelo vodili Lucija Tavčar in Nina Pahor, ki sta pisatelju postavljali politično razgledana in poglobljena vprašanja o brezbrižnosti mladih do politike, o pomenu aktivne participacije, o vrednotah, ki naj bodo vodilo mladim v današnji zbegani in apatični družbi. Pahor je na vprašanja odgovarjal neposredno, večkrat pa je odgovor razširil še na druge sorodne vidike, ki so njegovo misel popeljali v poglabljanja zgodovinskega spomina in aktualnih dogodkov. Mladim je orisal svoje grenke izkušnje, ki pa mu niso preprečile, da bi še naprej zrl v svetlo bodočnost, kjer je možno živeti v sožitju z drugimi narodi ob ohranjanju svoje identitete, svojega partikularizma, saj »globalizacija ne pomeni nujno zlo, če je zmožna v sebi ohraniti tudi lokalne, partikularne posebnosti.« Prof. Boris Pahor, ki že od nekdaj velja za prepričanega zagovornika načela samostojnega političnega nastopanja Slovencev v Italiji, je v zaključnem delu svojega nastopa izrazil polno podporo županskemu kandidatu Ozbiču in mlade pozval, naj ga podprejo in naj se tudi sami, v prvi osebi aktivno angažirajo v družbeno-političnem življenju.

Srečanje je nastalo na pobuda krožka »Virgil Šček«, skupine mladih iz devinsko nabrežinske občine in stranke Slovenska skupnost, katere Boris Pahor je tudi častni predsednik. Srečanju in sporočilom je prisluhnil pol stoletja mlajši županski kandidat leve sredine Mitja Ozbič, ki se je v sproščenem in prijateljskem vzdušju še pozno v noč zadržal z mladimi na aperitivu na vrtu Kavarne Gruden.

Deli