Na Videmskem ‘Inštitut’ že obstaja

»V Špetru že več let uspešno deluje Inštitut za slovensko kulturo, ki v okviru promocije zgodovinske slovenske prisotnosti na Videmskem skrbi tudi za ovrednotenje bogate kulturne dediščine slovenskih narečij, ki so značilna za nadiško, tersko in kanalsko dolino ter za Rezijo. Popravek k zakonu 26/2007, ki ga kot prvi podpisnik zagovarja svetnik iz vrst desnice Roberto Novelli, je potemtakem popolnoma nepotreben. Njegov pravi smisel in cilj je, poznavajoč Novellija, po vsej verjetnosti zelo daleč od ljubezni do slovenskih narečij in tradicij« poudarja deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. »Čedajski politik se znova proslavlja s tezo, da je rezijanščini in ostalim narečjem popolnoma tuje katerokoli povezovanje s slovenskim prostorom in da naj bi šlo potemtakem za samostojne jezike, ki naj bi jih slovenščina celo ogrožala. Resnico najdemo – nadaljuje Gabrovec – v jezikoslovni stroki, ki že vsaj celo stoletje jasno in nedvoumno potrjuje, da so se na območju med Čedadom in Trbižem ohranila čudovita narečja iz skupin slovenskih, primorskih in koroških. Ohranila so se kljub ostri stoletni asimilacijski politiki in vsakovrstnim sovražnim pritiskom le po zaslugi ustnega izročila v domačem okolju in v bogoslužju.«

Deželni svetnik iz vrst slovenske stranke spomni, kako je šele v osemdesetih letih v Špetru nastal na zasebno pobudo prvi zametek izobraževanja v slovenskem jeziku »Danes je špetrska dvojezična šola, podržavljena z zaščitnim zakonom, med najbolj uspešnimi na Videmskem in cilj vseh nas je, da bi se njen razmah širil vse do kanalske doline. Učenje knjižnega jezika sloni na obvladanju in poznavanju tudi krajevnih narečij, ki jih s pomočjo slovenskih društev, organizacij in ustanov Slovenci ščitimo in ohranjamo kot največjo kulturno dobrino. 11. marca bo v Špetru nadvse prazničen dan, ko bomo počaščeni z navzočnostjo slovenskega državnega poglavarja Boruta Pahorja slavnostno odprli moderno obnovljeno špetrsko šolo, ki bo poimenovana po velikem rojaku Paolu Petričiču. Verjetno bo to najlepši, kulturen in evropski odgovor vsem, ki še danes brez sramu nasprotujejo priznavanju tisočletne slovenske prisotnosti na Videmskem« zaključuje deželni svetnik SSk in podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec.

 

Trst-Benečija, 22. februarja 2017

Deli