Gabrovec zaskrbljen v zvezi z načrtovanjem nove železnice med Ronkami in Trstom

Slovesnost ob postavitvi temeljnega kamna novega intermodalnega središča v Ronkah je ponovno priklicala pozornost okrog načrta o hitrostni železnici med Benetkami in Trstom. Družba Italferr je leta 2012 predstavila načrt, ki je predvideval zgraditev povsem nove hitrostne dvotirnice, ki bi zadala novo globoko rano vasem, okolju in kraškemu podzemlju med Tržičem in Trstom. Načrt je bil sprožil val protestov in nasprotovanj, proti tako osnovanemu projektu pa so se takrat izrekle tudi številne krajevne uprave, spominja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec. Tako je družba RFI, resnici na ljubo tudi zaradi velikanskih in neopravičenih predvidenih stroškov investicije, pripravila nov načrt. Slednji naj bi bil osnovan na okrepitvi in posodobitvi obstoječe železnice in bi z najvišjo hitrostjo 200 km na uro povezoval Trst z Benetkami v 70 minutah. Tej različici načrta iz meseca julija 2016 naj bi Dežela FJk že prižgala zeleno luč in v ta namen že pričela evidentirati prva financiranja. V omenjeni študiji pa – opozarja Gabrovec – beremo tudi o 36 km povsem novega dela železniške trase med Ronkami in Trstom, od katerih naj bi bilo skoraj 23 km predora. Deželni predstavnik SSk je zato predložil svetniško vprašanje, v katerem izpostavlja neskladja nakazanega načrta z zagotovili o čimbolj krajinsko skladnem ter okolju in ljudem prijaznem načrtu, predvsem pa o izključevanju vrtanja podzemnih rovov v občutljivem in dragocenem kraškem podzemlju, predsednico Dežele pa sprašuje o natančnejših podatkih v zvezi z načrtovanimi deli.

»Mislim, da je potrebno razjasniti prave namere načrtovalcev, kajti vsebine študije ostajajo javnosti še vedno prikrite, zato sem tudi že predlagal predsedniku pristojne deželne komisije, da skliče avdicijo z vodstvom družbe RFI« zaključuje deželni svetnik SSk.

 

Trst, 10. februarja 2017

Deli