Obisk uglednega baskovskega predstavnika v Deželnem svetu

Včeraj dopoldne je Deželni svet FJk obiskal predsednik panevropskega ustanove za promocijo jezikovne raznoličnosti NPLD (Network to Promote Linguistic Diversity) Patxi Baztarrika, sicer tudi pripadnik baskovske skupnosti v Španiji. Uglednega gosta, ki so ga spremljali predstavniki Arlef-a, je sprejel podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec skupaj s predstavništvom vseh političnih skupin.

Podpredsednik Gabrovec je v svojem uvodnem nagovoru posebej izpostavil večjezični, večkulturni in večnarodni značaj dežele FJk, predsednik Baztarrika pa se je zamislil ob občutku negotovosti in nezaupanja, ki se vse bolj širi po Evropi. Poudaril je, da je potrebno preoblikovati sam osnovni koncept Evropske unije, ki ni le združenje držav, narodov in dežel temveč tudi narodov brez države. Evropa ne sme biti samo zveza s 24 uradnimi jeziki ampak enotni prostor, kjer sobivajo z istim dostojanstvom vsi jeziki ljudi. Samo tako sožitje lahko privede do boljše povezanosti, pravega evropskega ponosa in medsebojnega spoštovanja. »V ohranjanje jezika je potrebno verjeti – je še poudaril baskovski predstavnik – in to na vseh nivojih, od družine, mimo šole in do državnih institucij. Samo tako ga rešimo propade in pozabe.«

Gabrovec je uglednemu gostu čestital za uspehe, ki jih je baskovska skupnost dosegla na področju obujanja in razmaha lastnega jezika in kulture, ki je bil za časa Frankove diktature zaničevan in prepovedan. Izpostavil je sorodnost s stanjem Slovencev za časa fašizma in poudaril pomen družine in šole pri ohranjanju in prenašanju identitete iz roda v rod.

 

Trst, 18. novembra 2016

Deli