Nov deželni zakon o javnih uslužbencih pozoren tudi do slovenskih občin.

Deželni svet je včeraj popoldne brez nasprotnih glasov sprejel nov zakon o deželnih uslužbencih, ki uravnoveša in usklajuje z vsedržavno zakonodajo zapleteno področje organiziranja in nudenja javnih storitev na različnih nivojih javne uprave. “Posebej sem zadovoljen, da smo lahko v sodelovanju tudi z župani naših občin in nekaterih občinskih funkcionarjev v zakon vključili kar nekaj izboljševalnih popravkov. Med temi naj izpostavim določilo v 8.členu, ki deželni upravi narekuje za Občine in občinske zveze iz seznama zaščitenih zaradi prisotnosti slovenske narodne skupnosti upoštevanje posebnih odstopanj pri evidentiranju tudi najvišjih vodilnih kadrov z nanenom,da je zagotovljeno poslovanje in nudenje javnih storitev občanom tudi v slovenskem jeziku. Vsi se moramo potruditi, da v načelo dvojezičnega poslovanja uveljavimo,utrdimo in razvijemo, saj gre za spoštovanje in samospoštovanje dostojanstva ter suverene enkopravnosti slovenske narodne skupnosti na zgodovinsko naseljenem območju.” je izglasovanje novega zakona z zadovoljstvom komentiral deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.
Več o vsebinah novega zakona na spletni strani Deželnega sveta www.consiglio.region.fvg.it

Trst, 19.novembra 2016 

Deli