Gabrovec in Telesca na obisku sedeža SSPPS

Na pobudo deželnega svetnika Slovenske skupnosti Igorja Gabrovca je pretekli četrtek deželna odbornica za zdravje Maria Sandra Telesca obiskala sedež Slovenske socio-psiho-pedagoške službe. Po ogledu prostorov, ki so že pet let “začasno” na razpolago slovenskemu oddelku  na sedežu 2. tržaškega zdravstvenega okrožja pri Sv. Jakobu, sta se deželna predstavnika zaustavila v daljšem pogovoru z uslužbenci deželne ustanove in vodjo oddelka, dr. Danielo Vidoni. Slednja je uvodoma podala izčrpno sliko o delovanju SSPPS in nakazala vse bolj pereče težave, s katerimi se sooča. V prvi vrsti je Vidonijeva izpostavila nujno potrebo po okrepitvi dodeljenih uslužbencev Službe. Ob upoštevanju dejstva, da je to edina služba, ki nudi socio-psiho-pedagoške usluge v slovenskem jeziku od Doline do Devina je razumljivo, da je trenutno osebje povsem nezadostno. K temu je treba dodati še stisko s prostori. Vidonijeva je sicer povedala, da se slovenska Služba odlično ujema z italijansko in da je sodelovanje zelo koristno, saj oboji radi drug drugemu priskočijo na pomoč. Dejstvo pa je, da je pomanjkanje delovnih učilnic stvarna težava, ki pogojuje kakovostno nadaljevanje dela.
Deželni svetnik SSk Gabrovec, ki vprašanju SSPPS sledi še iz časov Tondove uprave, se je odbornici zahvalil za razpoložljivost in spomnil na politične obveze, ki jih je na to temo sprejela deželna vlada ob različnih priložnostih. Gabrovec je tudi opozoril na poseben pomen, ki ga ima SSPPS, saj je namenjena mladim in staršem, za katere je uporaba materinega jezika bistvenega pomena, v kolikor pripomore k učinkovitejšemu stiku in soočanju s potrebami posameznikov. Predstavnik SSk je tudi spomnil na potrebo po razširitvi tega delovanja na ostali del ozemlja, kjer živimo Slovenci, se pravi na Goriško in Videmsko.
Odbornica Telesca je prisotne uslužbence z zanimanjem spraševala podrobnosti njihovega dela in najbolj pogoste težave s katerimi se soočajo. Iz pričevanj osebja SSPPS so prišli na dan še dodatni aspekti njihovega delovnega vsakdana, podčrtan pa je bil tudi pomen dveh dodatnih strokovnih figur, ki bi dopolnile delo SSPPS in sicer socialnega delavca in pediatra, s katerima slovenski oddelek trenutno ne razpolaga.
Gabrovec je strnil krog in ob zaključku povzel najprej potrebo, da se čimprej imenuje odgovornega poslovodjo slovenske Službe. To bo omogočilo vrnitev pred leti odvzete samostojnosti oddelka, nato pa računamo na kadrovske okrepitve, na dodelitev bolj dosegljivega sedeža za občane, ki živijo na obronkih mesta in na širitev storitev socio-psiho-pedagoške službe na ves naselitveni prostor slovenske narodne skupnosti v FJk. Posebej je Gabrovec znova izpostavil potrebo po evidentiranju figure otroškega zdravnika (pediatra) slovenskega jezika, ki jo slovenske družine pogrešajo in dalj časa pričakujejo. Odbornica Telesca se je ob zaključku sestanka obvezala, da bo zadevo temeljito preverila in v najkrajšem času ponudila prve pričakovane odgovore na nakazana vprašanja.

Trst, 11. oktobra 2016

Deli