Prvi konkreten korak k uresničevanju deželnega Urada za slovenski jezik

Med današnjim zasedanjem Deželnega sveta, ki je na podlagi statuta Dežele sklican 1. oktobra vsakega leta, je deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec predložil interpelacijo v zvezi z odprtim vprašanjem ustanovitve deželnega Urada za slovenski jezik, ki je predvidena po deželnem zakonu št. 35 iz leta 2015. Svetnik SSk je v premisah vprašanja na hitri odgovor (tkz. question time) podčrtal, da so bili nad zamislijo o nastavitvi novega Urada takoj navdušeni vsi glavni sogovorniki slovenske manjšine. Svoj čas je načrtu prižgal zeleno luč tudi Paritetni odbor, nakar je bilo za to namenjenih 893.000 euro iz finančnega zalogaja, ki ga zagotavlja 8. člen državnega zakona za zaščito slovenske manjšine. Gabrovec je v svojem nastopu opomnil, da vlada s tem v zvezi, predvsem v vrstah javnih upraviteljev dvojezičnih uprav, veliko pričakovanje in zatorej spraševal kakšno je trenutno dejansko stanje tega projekta kajti leto bo kmalu naokoli.

V svojem odgovoru je pristojni odbornik Gianni Torrenti povedal, da je deželni odbor s sklepom 1. julija letos sprejel načrt o tehnični in organizacijski zasnovi Urada, ki predvideva ob vodji Urada še eno delovno enoto administrativne narave, enega informatika in tri uslužbence z jezikovnim profilom. Odbornik je Gabrovcu najavil, da je deželni odbor prav med včerajšnjim zasedanjem sprejel dva odloka, ki pomenita konkreten korak pri uresničevanju Urada, saj predvidevata objavo razpisov za prve zaposlitve na določen čas. 

Gabrovec se je v avli zahvalil odborniku za pozitiven odgovor, ki prinaša pomembno novost in mu v isti sapi obnovil priporočilo, naj deželna uprava poskrbi za okrepitev pristojne Službe za manjšinske jezike, ki je od 30. septembra zaradi izteka delovnih pogodb ponovno ostal brez treh uslužbencev, ki so ključnega pomena za nemoteno delovanje urada in izpolnjevanje zakonsko predvidenih obveznosti zlasti glede delitve in izplačevanja finančnih prispevkov na osnovi zakonov in javnih razpisov.

Trst, 1. oktobra 2016

Deli