Deželni zakon o jamah in geoloških pojavih spoštljiv do lastnikov in upraviteljev zemlje

Deželni svet FJk je danes popoldne izglasoval nov zakon za zaščito in ovrednotenje geološke raznolikosti, geološkega bogastva in jamarstva ter kraškega območja. Zakon priznava velik pomen ohranjanju geološke raznolikosti za zaščito narave in sočasno poudarja tudi turistični potencial naše zemlje in njenih kraških pojavov. Z novo zakonodajo bodo med drugim ustanovljeni nov kataster geoobmočij in geoparkov, jamarski kataster in tehnično-znanstvena konzulta, ki bo imela aktivno vlogo pri izvajanju zakona. 

»Po posvetovanju in aktivni soudeležbi organizacij slovenske manjšine sva skupaj s kolegom Ukmarjem sooblikovala vrsto popravkov, ki so novi zakon uravnovesili v korist pričakovanj in potreb slovenskega narodnega teritorija, kakršen je tržaški in goriški Kras« je po izglasovanju zakona poudaril deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec, ki je v avli zagovarjal sprejete popravke. Med temi gre izpostaviti zajamčeno mesto za slovenskega zastopnika v tehnično-znanstvenem odboru, ki mu je zaupana pomembna vloga pri izvajanju zakonskih določil. Poleg tega je v zakon vključena obveza do zapisovanja in beleženja starih ledinskih imen za jame in zaščitena geološko zanimiva območja, kar bo izpostavilo nesporen narodni značaj našega prostora in preprečilo izgubo poznavanja in uporabe  ledinskih imen. »Iz zakona je bila na našo pobudo tudi izključena vsaka možnost razlastitve parcel, ki jih označuje prisotnost zaščitenih naravnih dobrin. Gre za vrsto popravkov, ki dokazujejo potrebo, da so slovenski predstavniki soudeleženi in prisotni, saj v nasprotnem primeru nihče namesto nas ne izpostavi posebnih potreb bogatega in hkrati vsestransko občutljivega prostora, ki ga naseljujemo« je v svojem nastopu izpostavil deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Trst, 30. septembra 2016

Deli