Deželna odbornica Panariti odgovarjala Gabrovcu glede natečaja za slovenske šole

Med današnjim zasedanjem Deželnega sveta je odbornica Loredana Panariti odgovarjala na interpelacijo, ki jo je začetka maja predložil svetnik Igor Gabrovec v zvezi s pomanjkanjem natečaja za slovenske šole. Gabrovec je v vprašanju, ki ga je bil vložil mesec dni pred novico o nakazani objavi razpisov prihodnjo jesen, opozarjal, da je slovenski šolski sistem v zelo zaskrbljujočem stanju, na kar so s skupnim stališčem prvi opozorili profesorji, učitelji in vzgojitelji, ki so iz leta v leto zaposleni s pogodbami na določen čas.

Odbornica je v svojem razčlenjenem odgovoru obnovila dogajanje zadnjih mesecev in korake, ki omogočajo, da lahko danes z zadostno gotovostjo napovedujemo, da bo kmalu prišlo do pričakovane objave razpisa za slovenske šole. Panaritijeva je poudarila, da bodo natečaji, s katerimi bo dodeljenih 40 mest (10 za vrtce, 13 za osnovne šole, 7 za nižje srednje in 10 za višje šole), potekali v celoti v slovenščini. Povedala je tudi, da je pristojno Ministrstvo v luči avtonomije ki jo uživa Dežela FJk potrdilo dosedanje število dodeljenega osebja deželnemu šolskemu uradu, kateremu bo dodana še ena delovna enota namenjena specifičnim projektom za okrepitev didaktične ponudbe slovenskih šol, kar naj bi – tako odbornica- dokazovalo pozornost institucij do poučevanja v slovenskem jeziku.

Deželni svetnik Gabrovec je v svoji repliki, ob zahvali odbornici za odgovor, ponovno spomnil na številke zaposlenih z začasnimi pogodbami v slovenskih šolah, za katere ni razpisov vse od leta 1999. Svetnik Slovenske skupnosti je torej izrazil upanje, da se bodo jeseni razpisi končno le uresničili in v tem smislu pozval upravo, naj nadalje pozorno sledi postopku. Gabrovec je zaključil s pričakovanjem, da bo Deželi čimprej priznana pravica, da sama upravlja šolsko ponudbo, kar bo omogočilo, da s posebno pozornostjo odgovarjamo potrebam šol s slovenskim učnim jezikom in verjetno v prihodnosti tudi furlanskih, nemških ali ostalih večjezičnih.  

Trst, 5. julija 2016

Deli