Preveč senčnih strani v predlagani reformi italijanske ustave

Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, je na svoji zadnji seji deželnega tajništva poglobljeno ocenila izide nedavnih upravnih volitev pri nas in na vsedržavni ravni. Napetost volilne kampanje se je že takoj neposredno prevesila v vse bolj vročo politično razpravo okrog ustavne reforme, ki bo predvidoma jeseni predmet vsedržavnega referenduma. Državljani bodo tako poklicani, da potrdijo ali ovržejo predlagane spremembe k ustavi, ki jih je parlament sprejel s komaj zadostnimi večinami glasov. Velika so razhajanja tudi znotraj same Renzijeve stranke in vladne večine.

Stranka Slovenska skupnost ocenjuje, da so nekatere predlagane ustavne spremembe upravičene in dobrodošle, zlasti ko so usmerjene k poenostavitvi rimskega politično-upravnega aparata in njegove birokracije ter stroškov, ki jih ta zahteva. Ne moremo pa mimo dejstva, da so ustavne spremembe v celoti prezrle prisotnost in pričakovanja slovenske narodne skupnosti v FJk, medtem ko je bila v glavnem upoštevana specifika sorodnih območij Dolini Aoste, Trenta in Južne Tirolske. Nismo bili upoštevani pri snovanju novih volilnih pravil za izvolitev Poslanske zbornice in dejansko nimamo mesta v novem Senatu, kar je v popolnem nasprotju z določili zaščitnega zakona. Kot Slovence in načelno zaverovane avtonomiste nas zaskrblja neocentralističen pečat reforme, ki glavne vzvode oblasti prevesi v Rim na škodo vloge krajevnih avtonomij in previdnega ravnovesja med raznimi vejami ustavno določenih organov. Deželam s posebnim statutom, kakršna je tudi FJk, je sicer za enkrat priznana pravica do dogovorjenega prilagajanja lastnih statutov, ki uživajo rang ustavnih zakonov. Ostalim deželam pa bo stopnja suverenosti na posnovi predlaganih sprememb zaznavno okleščena.

Deželno tajništvo SSk je na svoji zadnji seji v Devinu ocenilo, da so volivci na krajevni in vsedržavni ravnih izrazili očitno nelagodje in v veliki meri kaznovali Demokratsko stranko kot glavno politično silo v državi. Potrjuje se visoka stopnja volilne abstinence, ki je že sama po sebi znak nezaupanja v celoten spekter politične ponudbe. V Trstu je SSk potrdila svojo zastopanost v občinskem svetu in v skoraj vseh rajonih, sicer žal v opozicijskih klopeh. Volilni izidi so alarmni signal tudi v luči prihodnih političnih soočenj, ki ga bo stranka temeljito proučila. Prav tako bo SSk priredila vrsto politično-strokovni srečanj, ki bodo usmerjena v poglobitev argumentov ustavnih sprememb in posledic na interese naše skupnost ter deželne avtonomije. V tem smislu je deželni tajnik SSk Igor Gabrovec deželnemu vodstvu DS že predlagal politično soočenje še pred poletnim premorom.

 

Tiskovni urad SSk

 

Trst, 4. julija 2016

Deli