Občina Tipana suvereno nadaljuje s spakedrano slovenščino

Preteklega aprila je svetnik SSk Igor Gabrovec v deželni zbornici opozoril na hude nepravilnosti, ki nastajajo v občini Tipana pri prevajanju uradnih aktov in dopisov v slovenščino. V svojem posegu je Gabrovec že takrat povedal, da županovi dopisi, ki naj bi bili v slovenščini, s slednjo skorajda nimajo opravka. »Tako grobe napake in zamenjave s hrvaščino so nedopustne za uradno dopisovanje Občine, ki spada v območje zaščite slovenske manjšine« je bil dejal predstavnik Slovenske skupnosti.

Pristojni odbornik Gianni Torrenti je v svojem odgovoru na Gabrovčevo interpelacijo spomnil, da deželna uprava snuje, v domeni s paritetnim odborom, nov centralni deželni urad za slovenski jezik. Ta služba naj bi razpolagala s kvalificiranim osebjem in naj bi imela nalogo koordinirati delovanje t.i. okenc, ki se nahajajo na celotnem območju izvajanja zakona 38/2001. Po odbornikovih besedah naj bi to gotovo prispevalo k temu, da se bomo v bodoče izognili spodrsljajem, kakršen je bil tisti v Tipani.

»V svoji repliki pred dvema mesecema sem odborniku že bil dejal, da je zadeva resna in ne gre samo za neljubi spodrsljaj. Tudi sam podpiram načrt skupnega urada za slovenski jezik, ki pa bo v najboljšem primeru in v embrionalni obliki pričel z delom šele  naslednje leto. Deželna uprava mora dajati zgled spoštovanja načela enakopravnosti slovenskega jezika v javni upravi in bdeti nad pravilno uporabo sredstev, ki so temu namenjena« piše deželni svetnik Slovenske skupnosti, ki obenem opozarja, da se v občini Tipana ni spremenilo nič. »Dogaja se pravzaprav nasprotno – piše podpredsednik Deželnega sveta v pismu, ki ga je včeraj nalovil odborniku Torrentiju, predsednici paritetnega odbora Dobrilovi in predsednikoma krovnih organizacij ter v vednost slovenskemu konzulatu v Trstu – saj Občina vztraja pri dopisovanju v spakedrani slovenščini. Namesto, da bi župan priznal napako in se zanjo opravičil, trdi, da so slovenski prevodi brezhibni in celo napoveduje tožbo proti domačinu, ki je prvi opozoril na problem. Tudi sam vztrajam pri svojem in ocenjujem, da takšno delovanje žali dostojanstvo jezika in je nedopustno. Zato sem naslovnike pisma povabil, da tipajskega župana opozorijo, da spoštovanje pravic priznane narodne skupnosti in tudi namembnost denarja davkoplačevalcev zahtevajo resen pristop, ki ga v občini Tipani osebno zelo pogrešam« zaključuje Gabrovec.

Trst, 30. junija 2016

Deli