Goričan Simon Peter Leban potrjen v deželno mladinsko konzulto

Predsedstvo Deželnega sveta je danes popoldne imenovalo štiri predstavnike strank in političnih gibanj, ki so zastopana v Deželnem svetu, v deželno mladinsko konzulto. Med temi je tudi družbeno dejaven goriški 24-letni študent fizike Simon Peter Leban, ki ga je deželnemu predsedstvu predlagal deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. Imenovanje predstavlja veliko priznanje tudi za slovensko stranko in njeno mladinsko skupino.

»Zadovoljen sem, da je Lebanova kandidatura prepričljivo prodrla, saj je političnih skupin in strank, ki so zastopane v Deželnem svetu kar nekaj, Slovenska skupnost pa je med najmanjšimi« je po imenovanju komentiral deželni svetnik Igor Gabrovec.

Deželna mladinska konzulta na osnovi deželnega zakona št. 5 iz leta 2012 šteje skupno 25 članov, od teh pa je zagotovljeno mesto le enemu Slovencu, ki ga imenujejo mladinska društva, ki so vpisana v poseben deželni seznam. »Z imenovanjem Lebana preko Deželnega sveta lahko torej računamo vsaj na podvojitev naše zajamčene zastopanosti. Mandat članov mladinske konzulte traja do konca zakonodajne dobe. Njihova vloga in pristojnosti so zapisane v deželnem zakonu iz marca leta 2012. Gre predvsem za organ, ki naj bi deželno upravo usmerjal v načrtovanje in uresničevanje posegov v korist mladih. Pričakujem si, da se bo konzulta sestala res čimprej in začela z delom, saj doslej ni še zaživela tako kot smo si bili pričakovali ob sprejetju zakona pred štirimi leti« je poudaril podpredsednik Deželnega sveta FJk Igor Gabrovec.

Trst, 29. junija 2016

 

Deli