Deželni odbor FJk odobril obnovitev Narodnega doma pri sv. Ivanu

Deželni odbor FJk je na svoji redni seji 23. junija na predlog pristojnega odbornika Peronija odobril preliminaren načrt za prenovitev Narodnega doma pri Sv. Ivanu. »Odobritev začetnega načrta je ključni korak na poti vrnitve Slovencem Narodnega doma pri Sv. Ivanu, ki nam je bil odtujen za časa fašizma in vse do danes nikdar vrnjen skupnosti, ki ga je bila zgradila v začetku minulega stoletja. Vrnitev poslopja je bila zapisana že v zaščitni zakon leta 2001. Prvi si je za uresničitev te pravice prizadeval pokojni deželni svetnik SSk Mirko Špacapan, ki je že za časa Illyjeve uprave dosegel formalni prepis lastništva imovine iz državne domene na Deželo FJk in od takratne odbornice Del Pierove tudi zagotovitev prvih denarnih sredstev. Krovni organizaciji sta medtem odborniku Antonazu bili posredovali prvi okvirni predlog namembnosti svetoivanskega središča. Nakar je načrt nekaj let poniknil, vse dokler sva z bivšim deželnim svetnikom Igorjem Kocijančičem v drugi polovici Tondove uprave dosegla od odbornice Savinove rezervacijo 1.700.000 euro za začetek obnovitvenih postopkov. Pomembno spodbujevalno vlogo je vseskozi odigraval tudi Paritetni odbor. Danes deželna uprava, ki jo vodi predsednica Debora Serracchiani, razpolaga z zadostnimi sredstvi, da se obnovitvena dela konkretno začnejo. Slednja naj bi zahtevala približno 3 milijone euro, od katerih je prva tretjina že konkretno uporabna. Tudi slovenska narodna skupnost se je že jasno izrazila glede namembnosti prostorov, ki bodo služili vzgojnim in izobraževalnim pobudam namenjenim mladim in študirajoči mladini ter seveda krajevni slovenski skupnosti« poudarja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki se deželni upravi zahvaljuje za pomemben korak na poti spoštovanja obvez do Slovencev v Trstu.

Trst, 27. junija 2016

Deli