Čestitke SSk ob 25. obletnici slovenske samostojnosti

Spošt.

Predsednik Republike Slovenije

Borut Pahor

V imenu Slovenske skupnosti, zbirne stranke Slovencev v Italiji, izrekam Vam in vsem Slovenkam in Slovencem iskrene čestitke ob 25. obletnici osamosvojitve, ki jo tudi mi kot pripadniki slovenske narodne skupnosti v Furlaniji Julijski krajini čutimo zelo blizu.

Veseli smo, da je bila naša politična stranka preko svojih predstavnikov aktivni član v obdobju demokratizacije slovenske družbe, uveljavljanja človekovih pravic in osamosvojitvnih dejanj, ki so se dogajala v osemdesetih in devedesetih letih prejšnjega stoletja. In prav zaradi tega nas ta obletnica navdaja z veseljem, da imamo kot Slovenci v zamejstvu matično državo, ki nam stoji ob strani in nas podpira.

Stranka Slovenske skupnosti se zaveda zahtevnega obdobja, ki ga Slovenija doživlja v svoji notranjosti in tudi na zunanjem političnem prostoru po zadnjih zaskrbljujočih dogodkih v Evropski zvezi. Toliko bolj pomembno je torej, da se tako kot narod in kot skupnost držav zavedamo tistih skupnih vrednot, ki so temelj za narodno edinost in evropsko sodelovanje. V tem smislu ima letošnji slavnostni dan slovenske državnosti in samostojnosti prav poseben pomen. Zavedamo se velike narodne zmage, ki jo je Slovenija dosegla pred 25 leti. Naš pogled pa želimo skupaj z matično državo usmerati v prihodnost, da bi lahko omogočili našim prihodnjim generacijam na obeh straneh meje čimboljše življenjske pogoje, predvsem pa, da bi bili veseli svoje narodne zavesti, jezika in seveda države.

Naj nas 25-obletnica slovenske državnosti in samostojnosti utrjuje v suveren in zrel narod evropske in svetovne skupnosti.

Naj živi samostojna Republika Slovenija!

Trst, 24. junij 2016                                                                         Deželni tajnik SSk

                                                                                                          Igor Gabrovec

Deli