Varčevalni ukrepi ne smejo okrniti rabe slovenščine v javni upravi

Deželna uprava je z zadnjim finančnim zakonom decembra lani sprejela vrsto dodatnih varčevalnih ukrepov v smeri znižanja stroškov javne uprave. Ko so ob začetku leta omenjeni ukrepi stopili v veljavo je Dežela vsem Pokrajinam in Občinam poslala noto, v kateri so obrazložena nova pravila. V okrožnici je med drugim pojasnjeno, da se varčevalni ukrepi in omejevanje novih izdatkov za osebje nanašajo tudi na projektne in začasne delovne pogodbe. Deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec je bil že takoj opozoril na nevarnost, da bi tako napisano določilo lahko resno vplivalo na delovanje t.i. jezikovnih okenc in sploh na izvajanje vseh projektov za uporabo slovenskega jezika v javni upravi. »Danes vemo, da so bila moja opozorila pristojnemu odborništvu več kot upravičena« – piše Gabrovec v svojem svetniškem vprašanju. »Doslej so za tovrstne projektne pogodbe veljala zadostna odstopanja, ki so Pokrajinam in Občinam na zaščitenem ozemlju slovenske manjšine dopuščala primerno kritje osebja za uporabo slovenščine v javni upravi. Danes pa tvegamo, da ostanejo sredstva, ki jih v ta namen določa 8. člen državnega zakona 38/2001, neizkoriščena. Prav paradoksalno pa je, da krajevne uprave oviramo pri izvajanju storitev, ki jim jih narekuje državni zakon«, zaključuje svoj poseg deželni svetnik SSk, ki deželno upravo poziva, naj nemudoma reši nastalo zagato.                                                                

Trst, 21. junija 2016

Deli