Paolo Vidoni, kandidat za rajonski svet št. 1 – Zahodni Kras

Rojen v Trstu, 6. avgusta 1964. Zaposlen v špediterskem podjetju. Bivši predsednik ŠD Sokol in ŠZ Jadran ter podpredsednik in športni vodja ŠD Vesna. Bivši tajnik devinsko nabrežinske sekcije Slovenske Skupnosti.

Kandidiram, ker želim aktivno sodelovati pri vsesplošni zaščiti teritorija in se potegovati za rast našega okolja, naših ljudi, ki na njem živijo,  in naših društev. Predvsem pa se bom potegoval, kolikor bo v mojih močeh, za izboljšanje urbanistike, infrastruktur in za ureditev parkirišč v naših vaseh.

Deli