Podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec v Štarancanu

Deželni svetnik SSk in podpredsednik Deželnega sveta Igor Gabrovec je bil danes dopoldne v Štarancanu, kjer se je na povabilo župana Riccarda Marchesana najprej udeležil srečanja pobratenih osnovnih šol iz Štarancana in Renč, nakar je na županstvu vsem učencem 5. razredov osnovne šole poklonil izvod deželnega statuta in ustave ter državno in evropsko zastavo v okviru pobud ob praznovanju 2. junija, ko se v Italiji spominjamo na institucionalni referendum leta 1946 in torej nastanek republike.
Na obeh svečanostih je podpredsednik Gabrovec posebej izpostavil vrednote demokracije, miru in medsebojnega spoštovanja in priznavanja različnosti. Orisal je pisano narodno-jezikovno stvarnost naše Dežele, v kateri se že od nekdaj prepletajo in vzajemno oplajajo različne kulture in narodi. >V tem je ta prostor prvi laboratorij Evrope, kakršno si želimo in pričakujemo. Spoštovanje in vrednotenje različnosti in tudi manjšin, ki jih izražajo, je predpogoj za ohranjanje miru in blaginje< je v svojih zaključnih mislih mladim zaupal deželni svetnik Igor Gabrovec in jih zato posebej povabil, naj ta načela raznašajo tudi v vsakdanjem življenju in v odnosih s sovrstniki.

Trst, 25. maja 2016

Deli