Matjaž Zobec, kandidat za rajonski svet št. 5 – Sv. Jakob

Rodil sem se 17. julija 1995 pri Sv. Jakobu v Trstu. Obiskoval sem tako osnovno šolo (Josip Ribičič) kot tudi srednjo šolo (Ivan Cankar) pri Sv. Jaboku. Nato sem se vpisal na znanstveni licej “France Prešeren” in tam diplomiral leta 2015. Sedaj obiskujem konservatorij za glasbo “Giuseppe Tartini” v Trstu, obenem pa sem tudi korepetitor na Glasbeni Matici v Rojanu.

Svet politike me je vedno zanimal. Bi lahko celo rekel, da je kandidatura v rajonske svete posledica večletnega dela mojega nonota, ki je veliko let predstavljal Slovensko Skupnost v mestnem okrožju “Sv. Jakob – Stara mitnica”. Upam, da bom uspešno nadaljeval delo svojega predhodnika in da bom, čeprav mi je ta svet še nekoliko neznan, najboljše opravil svoje delo in na tak način spoznal veliko ljudi. 
Deli