Edvard Peter Krapež, kandidat za rajonski svet pri Sv. Ivanu

Dosedanji svetnik za VI. rajonski sosvet občine Trst. Na prihodnjih občinskih volitvah sem v imenu Slovenske skupnosti sprejel kandidaturo na listi Demokratske stranke.

V svojem delovnem programu bi na prvo mesto postavil izboljšanje kakovosti življenja, ureditev pločnikov, cest ter prometa, pomoč ostarelim in ljudem s posebnimi potrebami. Pri srcu so mi tudi šole, vrtci in jasli ter kulturne in športne dejavnosti, seveda z manj cementa in večjimi zelenimi površinami.

S svojo kandidaturo na listi Demokratske stranke – Slovenske skupnosti izražam zaupanje županskemu kandidatu Robertu Cosoliniju. V primeru izvolitve bom s svojimi politično – upravnimi izkušnjami prispeval k dobremu upravljanju našega rajonskega sveta Sv. Ivan – Lonjer – Katinara – Kjadin – Rocol.

Deli