Alessandro Počkaj, kandidat za 4. rajonski svet

Kandidiram spet za 4.rajonski svet (Novo mesto, Nova mitica Sv. Vid in Staro mesto), kot odraz stranke Slovenska skupnost na listi Ds,  z namenom, da bi nadaljeval delo, ki sem ga opravil v tem mandatu. Posebno pozornost sem namenil pravicam in zahtevam slovenskih prebivalcev mestnega središča. Z resolucijami in svetniškimi vprašanji sem izpostavil problematiko odsotnosti vidne dvojezičnosti v središču mesta in nerazumljivega, a žal vztrajnega neizvajanja zaščitnega zakona v našem mestnem centru. Od tu moja obveza, da se bom v primeru izvolitve, naprej prizadeval za uveljavitev manjšinskih pravic v mestnem središču, za ustvarjanje novih priložnosti srečevanja in koordiniranega udejstvovanja z vsemi sorojaki, ki prepričano vztrajajo v mestu.

 
Deli