Gabrovec opozoril deželno vlado na pomanjkanje natečaja za slovenske šole

Prav te dni se začenjajo pisne naloge za različne natečajne razrede italijanskih šol, s katerimi bo v FJk dodeljenih 1531 staležev. Gre torej za pomemben korak, ki bo pripomogel k rešitvi nekaterih odprtih vprašanj in bo nedvomno utrdil šolski sistem naše dežele. Dobra novica žal ne velja za slovenske šole, za katere bi moralo pristojno ministrstvo objaviti poseben natečaj, o katerem pa že nekaj let ni ne duha ne sluha.

Tako piše v uvodu svojega pisnega vprašanja deželni vladi svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec. Pred nedavnim – piše v nadaljevanju slovenski svetnik – smo obeležili 70–letnico ponovnega odprtja slovenskih šol v Italiji, ki jih je bil ukinil fašistični režim leta 1923. Ob tisti priložnosti smo slišali veliko pohvalnih besed, lepih želja in voščil za nadaljnje delo. Resnično dejstvo pa je, da je slovenski šolski sistem v zelo zaskrbljujočem stanju. Na to so s skupnim stališčem pravilno opozorili naši profesorji, učitelji in vzgojitelji, ki so iz leta v leto zaposleni s pogodbami na določen čas. Slednji štejejo skorajda 50% delež učnega osebja različnih nivojev, medtem pa so se izčrpale tudi razpoložljivosti na lestvicah iz prvega pasu.

Ob teh predpostavkah svetnik SSk sprašuje deželno vlado, začenši s predsednico Deboro Serracchiani, če ima uprava konkretne novice o napovedanem natečaju za slovenske šole in kako namerava ščititi slovenski šolski sistem oz. pridobiti ustrezna zagotovila in odgovore od pristojnega ministrstva na upravičena pričakovanja.

Želimo si namreč – zaključuje Gabrovec – da bi besede predsednice Serracchiani, s katerimi je slovenski šoli ob praznovanju 70-letnice v Kulturnem domu v Trstu zaželela, »da bi ostala pomemben člen posebnosti naše Dežele in da bi naprej delovala tudi v interesu medkulturnega dialoga, dobrih odnosov in spoštovanja različnih narodnosti in jezikov« ne ostale zgolj priložnostna voščila ampak tudi prepričljiva obveza. 

Deli