SSk za takojšnji sklic skupščine županov zaščitenih Občin

Med raznimi določili deželnega zakona o reformi krajevnih uprav št. 26 z leta 2014 je v 21. členu zapisana ustanovitev skupščin jezikovnih manjšin. Prvenstvena naloga furlanske, slovenske in nemške skupščine je skrb za ohranitev zemljepisne povezanosti njihovih zastopnikov in izpostavljanje njihovih gospodarskih in socialnih interesov.

Furlanska jezikovna skupnost se je v času od odobritve zakona 26/2014 že aktivirala v tem smislu. Nastajanje njihove skupščine je sicer še v teku, vendar je organ uradno nastanjen in tudi že deluje. Predseduje ji župan Občine Carlino Diego Navarria, ki se je s stranko Slovenska skupnost srečal, da bi se pogovorili o možnostih sodelovanja in skupnih pobud v luči sprememb, ki jih prinaša deželna reforma krajevnih uprav. Na omenjenem srečanju, ki se je odvijalo v prostorih Deželnega sveta FJk v Trstu, so Slovensko skupnost zastopali njen deželni politični tajnik Igor Gabrovec in dva pokrajinska tajnika, sicer oba tudi občinska upravitelja, Marko Pisani in Julijan Čavdek. Predsednik Navarria je uvodoma predstavil nastanek skupščine furlanske manjšine, orisal pa je tudi nekaj konkretnih argumentov, ki jih ima na dnevnem redu. Posebej je izpostavil dejstvo, da je nastanek in delovanje teh skupščin neodvisen od posameznih stališč občinskih uprav glede samega zakona o reformi krajevnih uprav in ustanavljanju medobčinskih zvez. Sam je povedal, da sestavljajo njihovo skupščino tako Občine, ki so pristopile v UTI kakor tudi tiste, ki temu osporavajo. Gre namreč za povsem ločen in vzporeden organ, ki deluje izključno v interesu jezikovne manjšine. Prisotni, med katerimi je bil tudi deželni svetnik Claudio Violino, so se strinjali, da lahko postane ta organ pomemben sogovornik oz. posrednik med manjšinsko skupnostjo in deželno upravo, sploh pa bi bilo zanimivo sinergično delovanje vseh treh skupščin, furlanske, slovenske in nemške.

V prepričanju, da je vsekakor smotrno izrabiti ponujeno zakonsko določilo, so prisotni predstavniki Slovenske skupnosti napovedali, da bodo spodbudili ustanovitev skupščine slovenske narodne skupnosti, ki naj bi jo v prvi fazi sestavljali župani (ali njih delegati) 32. občin, v katerih velja izvajanje zaščitnega zakona. V ta namen je Slovenska skupnost že sestavila prvi osnutek konvencije o nastanku skupščine in okvirno odločbo, s katero posamezne Občine lahko pristopijo k skupščini.   

Tiskovni urad SSk

Trst, 10. maja 2016 

Deli