Žaljenje dostojanstva jezika je nedopustno

Med današnjim zasedanjem Deželnega sveta je svetnik SSk Igor Gabrovec predložil interpelacijo v zvezi z javno uporabo slovenščine v občini Tipana. Slovenski svetnik je v strnjenem uvodu obnovil dogodek iz Tipane, kjer je slovensko društvo, na podlagi izrecne zahteve po slovenskem dopisovanju, dobilo od župana dopis, ki s slovenščino skorajda nima opravka, je pa polno hrvaških izrazov in celo stavkov. Tako grobe napake in zamenjave s hrvaščino so nedopustne za uradno dopisovanje občine, ki spada v območje zaščite slovenske manjšine in ki je v tem smislu tudi deležna predvidenih prispevkov na podlagi zaščitnega zakona, je povedal deželni svetnik SSk.

Na Gabrovčevo vprašanje je odgovarjal pristojni odbornik Gianni Torrenti, ki se je navezal na nedavne spremembe, ki jih je Deželni svet vnesel prav v zvezi z dodeljevanjem sredstev za uporabo slovenščine v javni upravi. Glede na to, da se je zaradi zamud v letih nabrala zajetna višina finančnih dotacij, je Dežela zainteresiranim krajevnim javnim upravam ponudila možnost, da predložene načrte na novo premislijo oz. da se za njihovo izvedbo povežejo med sabo. Sočasno je deželna uprava v domeni in s privolitvijo Paritetnega odbora predlagala ustanovitev deželnega urada za slovenski jezik. Ta služba naj bi razpolagala z dovolj kvalificiranim osebjem in naj bi imela nalogo koordinacije t.i. okenc, ki se nahajajo na celotnem območju, kjer se izvaja zakon 38/2001. Odbornik je poudaril, da imata obe odločitvi namen smotrnejše uporabe sredstev in da se bomo na tak način izognili spodrsljajem, kakršen je bil tisti v Tipani.

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec se je odborniku zahvalil za odgovor in se priporočil, naj deželna uprava budno spremlja način uporabe sredstev iz zaščitnega zakona, ki so namenjena spoštovanju načela enakopravnosti slovenskega jezika tudi v javni upravi, kar se v občini Tipana očitno ne dogaja. »Žaljenje dostojanstva jezika je nedopustno in ga kot tako ne moremo označiti za preprost spodrsljaj« je v zaključku svoje replike odborniku Torrentiju poudaril Gabrovec.

Deli