Stranka PATT želi izvozit pridobljeno avtonomijo.

Izvoziti tudi v druge kraje Italije uspešen model avtonomije na Tridentinskem in Južnem Tirolskem, ki je postal izviren način razmišljanja ljudi ter razvojni temelj za teritorij in gospodarstvo, to je bila rdeča nit, ki  je spremljala nedeljski kongres tridentinske avtonomistične stranke PATT (Partito Autonomista Trentino Tirolese) v Mezzocoroni. Kongresa so se udeležili tudi številni drugi predstavniki avtonomističnih strank in gibanj od južnotirolske SVP do francoske Union Valdotaine ter ladincev gibanja BARD. Za Slovensko skupnost je bil prisoten goriški pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek.

V nabito polni kongresni dvorani vinske kleti Rotari se je zbralo več kot tisoč kongresnih delegatov stranke, ki šteje čez tri tisoč včlanjenih. Posebno številna je bila tudi prisotnost mladih, ki imajo v vodstvu stranke svojega predstavnika.

Po uvodnih kongresnih formalnostih so svoj pozdrav prinesli župan občine Mezzocorona Mattia Hauser, tajnik krajevne sekcije PATT Lorenzo Furlan, predsednik Union Valdotain Ennio Pastoret in evropski poslanec SVP Herbert Dorfmann.

Največ zanimanja je vladalo za nastop predsednika avtonomne pokrajine Trento Uga Rossija, ki pripada stranki PATT. To je tudi prvič, da ta avtonomistična stranka ima najvišjo institucionalno funkcijo Pokrajine Trento. Predsednik Rossi, ki ga podpira levosredinska avtonomistična koalicija, je potrdil zvestobo avtonomističnim načelom v novih razmerah. Kljub težavam in kritikam se uspešno borijo proti centralističnim težnjam, ki prihajajo iz Rima. V tem pa je pomembno imeti trdna zavezništva, v prvi vrsti s SVP. Svoj nastop je Rossi zaključil z mislijo papeža Frančiška o pomenu identitete. Po predsedniku Rossiju sta nastopila še odbornik Michele Dallapiccola in načelnik svetniške skupine PATT Lorenzo Baratter. Nato je kongres stopil v živo z živahnimi in mestoma precej kritičnimi posegi kandidatov ter volitvami novih organov stranke. Na koncu je bil na mesto tajnika potrjen Franco Panizza, predsedniško mesto pa je prevzel Carlo Pedragna.

Med kongresom, ki je imel tudi zelo dobro multimedijsko zasnovo, je pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek imel nekaj krajših pogovorov s predsednikom Union Valdotain Enniom Pastoretom, s predsednikom Pokrajine Trento Ugom Rossijem, z evroposlancem Herbertom Dorfmannom in s predstavniki ladinskega avtonomističnega gibanja BARD iz Belluna. Še posebno zanimiv je bil pogovor s predsednikom Rossijem, s katerim si je Čavdek izmenjal mnenja in izkušnje glede upravne avtonomije ter sodelovanje med avtonomnimi deželami in pokrajinami. Žal je ta avtonomija v tem času pod udarom, prav zaradi tega so pomembna trdna zavezništva med avtonomisti, sta bila soglasna Čavdek in Rossi.

Tiskovni urad SSk

Deli