Preureditev in ovrednotenje Grmade postajata stvarnost

Posest Kohišče je bilo v preteklih stoletjih pomembno gospodarsko jedro, saj je devinska gospoda imela tu pomembno kmetijsko postojanko vse od XVII. stoletja. Posest je danes v lasti kmetijskega podjetja družine Pahor iz Devina. Slednja je že več let angažirana v načrtovanju obnovitve starega posestva. Pred dnevi sta si posestvo v spremstvu lastnikov ogledala deželni svetnik Slovenske skupnosti Igor Gabrovec  in deželni odbornik za kulturo Gianni Torrenti. Predstavnika deželne uprave sta obiskala nekaj najbolj zanimivih točk posesti. Najprej seveda jedro kmetije, kjer so nekoč stale hiše in gospodarska poslopja, nato nekaj okoliških razgledišč, ki ponujajo enkraten pogled na vse strani: od gradeške lagune, mimo celotnega Tržaškega zaliva in vse do Julijcev na drugi strani. Kohišče ima številne zanimivosti in naravne danosti: gozdove, gmajno, kraške doline, kale, naravne jame. Popisana so tudi najdišča naselbin iz starega veka, zgodovina preteklega stoletja pa je s svetovno vojno pustila tu sledi jarkov in rovov. Osnovna ideja, na kateri temelji obnovitveni načrt Pahorjev, je ovrednotiti vse te različne aspekte in jih povezati v celovito enoto, ki bi tako postala zanimiva iztočnica za naravoslovne, didaktične, zgodovinske, kulturne, turistične in enogastronomske izlete.

Odbornik Torrenti si je med ogledovanjem ostankov nekdanje fronte strinjal s Pahorji, da je treba kraje, ki jih je tako hudo zaznamovalo grozodejstvo vojne, ovrednotiti v novi luči. Postati morajo spomenik in spomin padlim ter trajen opomin mladim in bodočim generacijam.

Podpredsednik deželnega sveta Igor Gabrovec, ki je pred meseci na Kohišče pospremil tudi deželno odbornico Mariograzio Santoro in njene sodelavce, je odborniku še poudaril je poglavitno tudi dejstvo, da zaobjema načrt različna področja in predvsem, da ima trdno gospodarsko podlago z nezanemarljivimi zaposlitvenimi perspektivami, ki se bo gotovo obrestovala območju vasi na obronkih Grmade, pa tudi širše vzetega tržaškega in goriškega Krasa.

Trst, 19. marca 2016

Deli