Dopolnila h deželnemu zakonu 26/2014 dobrodošla, odprte še druge kritičnosti

Slovenska skupnost na Goriškem izraža zadovoljstvo, da je prišlo do pozitivne spremembe v deželnem zakonu 26/2014, ki določa, da morajo biti statuti medobčinskih teritorialnih zvez dvojezični, kjer so občine, ki spadajo v območje izvajanja zaščitne zakonodaje na podlagi zakona 38/2001. V tem smislu se zahvaljuje deželnemu svetniku SSk Igorju Gabrovcu za ta pomemben rezultat, ki ga je dosegel skupaj z drugimi kolegi v Deželnem svetu FJK. Sedaj je na vrsti goriški župan Ettore Romoli, ki je med sprejemanjem statuta za goriško medobčinsko zvezo sam predlagal tako rešitev. Goriški občinski svetniki SSk bo za prihodnje zasedanje občinskega sveta pripravili tudi svetniško vprašanje, da bi od goriškega župana  izvedeli, kako misli postopati.

Slovenska skupnost pa želi pri tem izpostaviti, da s tem še ni zadoščeno vsem odprtim vprašanjem, ki zadevajo izvajanje deželne reforme za krajevne uprave, za kar je bil vložen priziv na Deželno upravno sodišče, ki so ga podpisali občina Števerjan ter posamezni občani v Sovodnjah ob Soči in Doberdobu. Gre v prvi vrsti za spoštovanje upravne avtonomije, ki je temeljni pogoj za zaščito slovenske narodne skupnosti. Na Goriškem pa je še bolj problematično dejstvo, da so bile tri slovenske občine kot tudi naselitveno ozemlje slovenske narodne skupnosti v dveh medobčinskih zvezah, medtem ko so bili do danes v enotni goriški pokrajini.

Slovenska skupnost tudi ocenjuje, da je popolnoma neumestno krčiti sredstva občinam, tudi če niso še pristopila h izvajanju deželne reforme, saj bodo to najbolj občutili občani, v službi katerih bi morale delovati vse ustanove javne uprave.

 

Julijan Čavdek

Pokrajinski tajnik SSk za Goriško

Deli