Slovenec v posebni komisiji za Goriške pokrajinske muzeje

»Deželni zakon in preko njega deželna uprava mora zagotoviti ohranitev in gospodarno upravljanje z dragoceno zbirko goriških pokrajinskih muzejev, ki jih po ukinitvi Pokrajin po zakonu prevzema v varstvo Dežela in jih uokvirja v novonastalo deželno ustanovo za kulturne dobrine ERPAC. Nad zbirkami bo bdela posebna komisija za goriške pokrajinske muzeje, v kateri bo na moj predlog sedel tudi zastopnik, ki ga bo imenovala Konzulta za slovensko manjšino pri Občini Gorica« je po sprejetju zakona poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je v svojem posegu v razpravo izrecno izpostavil, da gre za dragocene umetniško-zgodovinske zbirke, ki morajo ostati v lasti in upravljanju goriške stvarnosti. V tem smislu je Gabrovec priporočil iskanje najboljših dogovorov z upravitelji goriške Občine in Pokrajine, ki imajo pravico, da so soudeleženi pri zarisovanju pravnih okvirov lastništva in upravljanja zbirk goriških pokrajinskih muzejev.

Ob zadovoljstvu za sprejeti predlog je Gabrovec istočasno obžaloval nasprotovanje predstavnika desnice Rodolfa Ziberne, ki se je v svojstvu opozicijskega poročevalca zakona, izrazil proti Gabrovčevemu predlogu, češ da bi morali potemtakem v Komisijo, ob Slovencu, dodati še nič koliko drugih predstavnikov raznoraznih kategorij.

Trst, 22. februarja 2016

Deli