Gabrovec v Rimu o reformah založništva in zadružnega bančništva

Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec se bo danes v Rimu udeležil posveta v prostorih senata o usklajevanju med različnimi nivoji zakonodajnih oblasti Evrope, držav članic in deželnih parlamentov. Pred tem se je Gabrovec, tudi kot deželni politični tajnik Slovenske skupnosti, včeraj ločeno sestal s poslancem SVP ladinske skupnosti Danielom Alfreiderjem in slovensko poslanko DS Tamaro Blažina. V ospredju pogovorov sta bila dva zelo aktualna zakonska ukrepa in sicer preureditev sistema podpor založništvu in reforma zadružnih bank.

»Založniška reforma mora upoštevati specifiko narodno jezikovnih manjšin in načelno pravico, da slednje razpolagajo s pluralistično ponudbo medijev v lastnih zaščitenih jezikih. Sogovornikoma sem se zahvalil, ker so skupna prizadevanja na relaciji Trst – Bocen – Rim zaenkrat privedla do osnovnega zakonskega besedila, ki v sintetični navedbi vsekakor priznava pravico manjšinskih dnevnikov in periodičnega tiska do posebnih kriterijev in parametrov za dostop do sredstev in njihovo izračunavanje. Zelo aktualno je tudi vprašanje obnovitve konvencije med predsedstvom italijanske vlade in radiotelevizijskim podjetjem RAI, ki financira in ureja slovenske radijske in televizijske programe in informativne oddaje v FJk. V tem smislu gre posebno pozornost posvetiti tudi utrditvi kadrovske strukture, ki se je v zadnjih letih ne malo okrnila« je po srečanjih poudaril deželni svetnik Gabrovec.

»Bolj zapleteno je z reformo zadružnega kredita, kjer komaj objavljeno vladno besedilo ni zadostilo pričakovanjem niti južnih Tirolcev, kaj šele naše stvarnosti. Poslancu Alfreiderju sem zato posredoval povzetek predlogov, ki sta jih izoblikovali obe naši zadružni banki s Tržaške in Goriške, s prošnjo, da jih osvoji v sklopu prizadevanj južnotirolske poslanske skupine. Isto sem priporočil tudi senatorju Karlu Zellerju« je še izpostavil Gabrovec.

Z ladinskim poslancem Alfreiderjem se je deželni tajnik SSk dogovoril za vrsto naknadnih stikov in poglobitev problematik, ki zadevajo tako manjšinska vprašanja in sodelovanje med manjšinskimi strankami kot tudi zaščito in utrditev upravne avtonomije območij samostojnih dežel v luči ustavne reforme. S Tamaro Blažina se je predstavnik SSk pogovoril tudi o bližnjih upravnih volitvah, ki so se na Tržaškem še dodatno zapletle s sklicem primarnih volitev. Prav tako je tekla beseda o sklicu zadnjega omizja za manjšine in o potrebi po vse večji tvorni uskladitvi političnega nastopanja med obema strankama in skupaj z ostalimi subjekti v manjšini, začenši s krovnima organizacijama in paritetnim odborom.

V palači Madama se bo podpredsednik deželnega sveta Gabrovec ob robu današnjega posveta sestal še z nekaterimi senatorji iz vrst manjšinskih strank in parlamentarne skupine za avtonomije, popoldne pa se bo predvidoma srečal tudi z novim slovenskim veleposlanikom v Rimu Bogdanom Benkom. 

Deli