Gabrovec: Zakon o jusih in srenjah mora čimprej v obravnavo deželnega sveta

»Vprašanje revizije deželnega zakona, ki ureja področje tudi srenjske in jusarske imovine, spada med obveze, ki jih je na osnovi moje resolucije potrdila deželna uprava že ob začetku svojega mandata« pojasnjuje deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki se je s kolegoma Violinom in Bianchijevo v minulih mesecih večkrat dogovarjal tudi za skupen zakonski osnutek, za kar pa je naposled zmanjkalo časa in politične sinteze. »Iz vrst deželne večine se prav tako oblikuje zakonski predlog, ki bo torej šel skupaj v obravnavo najprej pristojne komisije. Ostajajo še vedno odprta določena vprašanja, saj obstajajo velike razlike med ureditvijo, pričakovanji in potrebami zelo raznolikih stvarnosti od Tržaške pa vse do goratih območij Karnije in Kanalske doline« poudarja deželni svetnik Gabrovec, ki je v tem smislu v stalnem stiku z Agrarno skupnostjo srenj in jusov. »Že pokojni Mirko Špacapan je zagovarjal rešitve, ki so odgovarjale pričakovanjem naše stvarnosti in na isti valovni dolžini je tudi moje prizadevanje, da se jusom in srenjam polno prizna pravico do nedeljive lastnine in upravljanja s skupnim premoženjem, ki se že stoletja prenaša iz roda v rod prebivalcev naših vasi« zaključuje deželni svetnik SSk, in ostaja na razpolago tudi kolegom opozicije, ki so vložili prvi zakonski osnutek. 

Trst, 29. januarja 2016

Deli