Zagotovljeno predstavništvo Slovencev

Videm, 17. december 2015. “To je zgodovinski dan, v katerem je prvič v zgodovini statutarno zagotovljena prisotnost slovenske narodne skupnosti v političnem organu”. Tako je komenitiral dogodek predsednik tržaškega pokrajinskega sveta Maurizio Vidali po zaključku zasedanja izršnega odbora Deželnega združenja italijanskih pokrajin. Kot je bilo namreč določeno v novem statutu, se je od danes naprej izvršni odbor razširil še na tri člane, ki pripadajo slovenski narodni skupnosti. Spremembo je predlagal sam Vidali in določa zagotovljeno prisotnost po enega svetnika slovenskega jezika za vsako pokrajino. Zasedanja izvršnega odbora so se udeležili svetniki Luca Dorbolò iz Vidma, Majda Canziani za Trst in sam Vidali. Odsoten je bil Aljoša Sošol iz Gorice.

Udine, 17 dicembre 2015. “Una giornata storica nella quale per la prima volta viene garantita per Statuto la presenza della minoranza slovena in un organo politico”. E’ il commento del  Presidente del Consiglio Provinciale  di Trieste, Maurizio Vidali, al termine del Consiglio direttivo dell’Unione delle Province del Friuli Venezia Giulia che ha salutato l’ingresso dei tre nuovi componenti di lingua slovena così come stabilito dalla recente modifica dello Statuto. La modifica, promossa dallo stesso Vidali, prevede infatti la rappresentanza garantita dei consiglieri di lingua slovena  per ciascuna provincia. Al Consiglio direttivo hanno preso parte i consiglieri Luca Dorbolò di Udine, Majda Canziani di Trieste oltre allo stesso Vidali. Assente il consigliere Sosol Aljosa di Gorizia.

Deli