Deželni svetnik SSk posegel že v uvodni razpravi ob sprejemanju finančnega zakona.

»Obveze do razvoja podeželja tržaške pokrajine, ki so zapisane v dogovoru o Prosekarju iz leta 2010, naj preživijo tudi naravni zapadlosti protokola aprila 2016« je poudaril deželni svetnik SSk Igor Gabrovec v svojem posegu v okviru uvodne razprave ob sprejemanju novega deželnega finančnega zakona. V nadaljevanju je Gabrovec ponovno spomnil, da je ostal večji del obvez, zlasti finančnega značaja, mrtva črka na papirju. Zaščita blagovne znamke »Prosecco« je prinesla ogromne ekonomske prednosti in ugodnosti vinogradnikom iz Veneta in furlanske nižine, Kras pa je od tega videl le drobtinice. Od tu Gabrovčev poziv deželni vladi, posebej predsednici Serracchianijevi in odborniku Shaurliju, naj se obveže, da se osnovne obljube iz protokola prenesejo v nov dokument, ki naj bo stvaren in uresničljiv.

V svojem posegu je Gabrovec izpostavil potrebo, da Dežela tudi iz lastnega proračuna podpira izredne projekte slovenske manjšine, ki naj ne bodo le v domeni finančnih dotacij zaščitnega zakona. Poseben poudarek je deželni svetnik SSk posvetil vprašanju zapuščine pokojnega odvetnika Jožeta Škerka. Slednji je deželi FJk namenil ugledno rezidenco v Trnovci z obvezo, da v njej nastane študijski razvojni in promocijski center Krasa, ki naj bo poimenovan po njem in njegovi soprogi Zori Koren. Zato je Gabrovec v avli predlagal ustanovitev posebne javno/pravne ustanove s soudeležbo javnih uprav, kakršni sta npr. Dežela in Občina Devin-Nabrežina, raziskovalnih ustanov z obeh strani meje in po možnosti tudi zasebnih partnerjev.

Nadalje je Gabrovec s popravki k zakonu izpostavil potrebo po financiranju zatiranja invazivnih tujerodnih rastlin, kakršna je npr. Ailantus, ki se nevarno bohotijo tudi na obdelanih površinah. V luči revizije deželnega zakona, ki ureja področje jusarske in srenjske imovine je Gabrovec predlagal prispevek za delovanje Koordinacijskega združenja za skupno lastnino, v sklopu katerega je soudeležena tudi Agrarna skupnost.

Nazadnje je Gabrovec izpostavil nujo, da Dežela podpre ovrednotenje nekdanjega fašističnega taborišča za civilne internirance v Viscu ter objavo poročila mešane komisije italijanskih in slovenskih zgodovinarjev in kulturnikov, ki obravnava odnose med narodoma v obdobju 1880-1956. »Obe pobudi namenjam šoloobvezni mladini in mladim nasploh z željo, da bi objektivno spoznavali zgodovinska dejstva, zablode iz preteklosti in tragedije, do katerih nas lahko privedeta sovraštvo in nestrpnost« je še dejal svetnik SSk Igor Gabrovec, ki bo v naslednjih dneh razprave podrobneje posegel med obravnavanjem posameznih členov in tematik finančnega manevra.

 

Trst, 15. decembra 2015

Deli