Slovenska skupnost izraža podporo in solidarnost žaljenim nogometašem Krasa

Vest, da naj bi bila slovenska beseda leta 2015 še vedno prepovedana ali vsaj nezaželena na nogometnih igriščih je največje obsodbe vredna. Slovenska skupnost, zbirna stranka Slovencev v Italiji, izraža popolno podporo in solidarnost mladim športnikom nogometnega kluba Kras in bo tudi v dogovoru s poklicanimi športnimi zvezami preverila odgovornosti za neopravičljiv dogodek. Večjezičnost in večkulturnost sta temeljni vrednosti ne le obmejnega območja, kamor nedvomno spada Trst, temveč tudi idealov strpnega sodelovanja in vrednotenja raznoličnosti na katerih sloni moderna evropska družba. Naš najboljši odgovor tovrstnim izrazom kulturne omejenosti je v tem, da še bolj prepričano in dosledno, tudi na športnih igriščih, ponosno izpričamo svojo identiteto.

Tiskovni urad SSk

Trst, 9. novembra 2015

Deli