Predstavniki Slovencev v upravnem svetu Deželnega združenja pokrajin FJK

Upravni svet deželnega združenja pokrajin FJK bo v kratkem dopolnjen s tremi predstavniki slovenske narodne skupnosti, ki so izvoljeni v goriškem, tržaškem in videmskem pokrajinskem svetu. Skupščina načelnikov skupin bo izbrala enega za vsako pokrajino.
Predsednica Deželnega združenja pokrajin FJK Maria Teresa Bassa Poropat, ki bo do polovice oktobra naslednjega leta vodila to inštitucijo,  je na prvem zasedanju vodstva pozvala na izpolnitev te obveznosti in povabila predsednike pokrajinskih svetov Gorice, Trsta in Vidma, da čimprej izberejo predstavnike slovenske narodne skupnosti.  Na tak način se bo uresničila sprememba štatuta Deželnega združenja pokrajin (člen 7), ki je bila sprejeta na zadnjem zasedanju skupščine v Gorici. 
Predsednica je potrdila, da je štatutarna sprememba pomembno priznanje našega združenja do multikulturnosti in večjezičnosti ter do slovenske narodne skupnosti, ki je sestavni del goriške, tržaške in videmske pokrajine. 
Predsednik tržaškega pokrajinskega sveta Maurizio Vidali,  ki je bil pobudnik tega predloga je poudaril njegov pomen in podčrtal dejstvo,  da so ga sprejele vse Pokrajine. Izrazili je tudi upanje, da bodo to sprejeli tudi pri Vsedržavnem združenju italijanskih občin (ANCI) za FJK in bodo njegovi štatutarni organi izkazali enako pozornost do slovenske narodne skupnosti.
Deli