Občinskih svetov (za enkrat) ne bodo zamenjali komisarji

Deželni svet je danes dopoldne v sklopu obravnavanja t.i. jesenskega finančnega rebalansa sprejel tudi popravek k deželnem zakonu 26/2014, ki termin za ustanavljanje Medobčinskih teritorialnih zvez prenaša za 120 dni. Do tega datuma naj bi se izreklo tudi Deželno upravno sodišče, ki ta čas obravnava pritožbe približno šestdesetih občinskih uprav. »To pomeni, da se dogovarjanja med raznimi občinami in, dodajam jaz, tudi možnost sprejemanja dodatnih korektur k statutom in samemu zakonu podaljša za štiri mesece. Do tedaj, to je morda najbolj pomembno, deželna uprava ne bo imenovala komisarjev« je po sprejetju popravka zadovoljno komentiral deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki je sicer bil levosredinski večini predlagal zamrznitev izvajanja reforme za eno celo leto. »Imenovanje deželnih komisarjev, ki bi namesto upornih občinskih svetov sprejemali statute in ustanovne akte nastajajočih Zvez, bi pomenilo hudo in verjetno nepovratno zaostritev med deželno vlado in posameznimi Občinami, kar bi imelo hude posledice tudi za institucionalno sodelovanje in spoštovanje med različnimi nivoji javne oblasti. Občinam in Deželi je Ustava zaupala različni vlogi in pristojnosti, priznava pa jim enako dostojanstvo« je še dodal deželni svetnik Gabrovec, ki upa, da se bo DUS v najkrajšem času izreklo glede pritožb številnih Občin na vsem deželnem območju. Med temi sta tudi Števerjan in Dolina, ki sta svoje nasprotovanje deželni reformi utemeljili s potrebo po nesporni zaščiti slovenske narodne skupnosti. »Veliko več je občinskih svetov na zaščitenem območju, ki so z različnimi poudarki gladko odklonili predlagane statute. Najtežje je na Videmskem, kjer beležimo pravo ponižanje zgodovinsko prisotne in zaščitene slovenske narodne skupnosti, saj je statuti ne omenjajo ali pa jo kvečjemu omejujejo na neko zgodnjo slovansko prisotnost. Bitka se torej nadaljuje!« zaključuje deželni svetnik SSk Igor Gabrovec, ki sprejeti popravek razume tudi kot uspeh vseh, ki si v teh mesecih prizadevajo za korenite spremembe k vsebinam deželne reforme.

Trst, 29. oktobra 2015

Deli