Nova svetniška skupina za nov zagon političnih partnerstev v goriški levi sredini

Nova svetniška skupina, ki jo bodo ustanovili  trije goriški občinski svetniki SSk in je odprta tudi četrtemu slovenskemu svetniku, nastaja na podlagi potrebe po razjasnitvi političnih programskih smernic znotraj goriške leve sredine. Odločitev za tak korak je sprejel goriški pokrajinski svet stranke Slovenske skupnosti, ki je zasedal v torek, 22. septembra 2015.

Na začetku srečanja, ki ga je uvedel pokrajinski predsednik SSk Silvan Primožič, je pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek orisal potek dogodkov, ki so se zvrstili v zadnjih mesecih in njihov vpliv na odnose med stranko Slovenske skupnosti in Demokratsko stranko. Iz tega sta izstopali predvsem vprašanje obnovitve rajonskih svetov in pa reforma krajevnih uprav na podlagi deželnega zakona 26/2014. V obeh primerih je prišlo do nasprotujočih stališč, ki so se uresničile na glasovanjih v goriškem občinskem svetu.

Na podlagi poročila pokrajinskega tajnika Čavdka se je razvila razčlenjena razprava, ki se je predvsem osredotočila na identiteto stranke Slovenske skupnosti, ki je v svojih političnih načelih močno zasidrana v upravno avtonomijo. Za SSk je upravna avtonomija na krajevni ravni eden izmed temeljev demokracije in bistvena predpostavka za učinkovito zaščito narodne skupnosti. Prav zaradi tega stranka SSk zahteva ponovno vzpostavitev rajonskih svetov in ne more mimo dejstva, da bo za dve slovenski občini Sovodnje ob Soči in Števerjan nastopil komisar, ki bo odobril štatut z izključno italijanskim nazivom. Trijezični naziv – to se pravi formalna identiteta medobčinske teritorialne zveze za Goriško – pa bi moral biti samoumeven in bi ga bili morali podpreti in zahtevati vsi župani na teritoriju ter ne bi smel biti predmet razhajanj med političnimi partnerji leve sredine.

Stranka Slovenske skupnosti si nadeja, da bo levo sredinska uprava Dežele FJK vnesla v zakon dodatne potrebne popravke za konkretno udejanjanje določil za zaščito slovenske narodne skupnosti. Tako v luči številnih nastopov komisarjev, v različnem uvajanju določil zaščitnega zakona za slovensko narodno skupnost v FJK in glede na priziv na Deželno upravno sodišče, je danes vse bolj jasno, da zakona 26/2014 potrebuje pomembne popravke.

Stranka Slovenske skupnosti v Gorici s svojo novo svetniško skupino ostaja zvesta levo sredinski koaliciji, ki je danes v opoziciji. Ustanovitev samostojne svetniške skupine razumemo kot izziv za nov zagon odnosov med političnimi partnerji v luči občinskih volitev v letu 2017. Na te volitve se moramo pripraviti s prepričljivimi kandidati in programi, ki naj predolgo omotičeni Gorici ponudi nove razvojne vizije. V tem smislu so v ospredju čezmejni odnosi, gospodarski razvoj, vprašanje organizacije skupnih zdravstvenih storitev, univerzitetni kampus, itd. Vse to potrebuje spoštovanje osnovne identitete in zgodovine goriškega prostora , ki je naravno večjezičen in večkulturen.

Gorica, 23. september 2015                                                            Pokrajinsko tajništvo SSk

Deli