Deželni svet sprejel zakon o poteh vina in okusov

Deželni svet FJk je danes popoldne sprejel zakon, ki na novo ureja organizacijo in promocijo t.i. vinskih poti in poti okusov. V ta namen bo leta 2016 na voljo 120.000 euro sredstev, ki jih bo upravljala Dežela preko ustanov Turismo FVG in Ersa. Deželni svetnik SSk Igor Gabrovec je v svojem posegu izpostavil pomen celovite promocije teritorija v nedeljivi povezavi med turističnimi operaterji, kulturnimi ustanovami, javnimi upravami in seveda kmetovalci, ki zagotavljajo vrhunske proizvode, od vina do suhih mesnin, mlečnih izdelkov in sadov zemlje. Spomnil je na neslavni epilog projekta vinske poti Terana na Tržaškem, od katere so ostali le zanemarjeni smerokazi. Pri tovrstnem upravljanju so potrebni doslednost, sodelovanje med raznimi osebki in, seveda, podpora javne uprave.

Deželni svet je sprejel tudi Gabrovčeve popravke oz. dopolnila, s katerimi se je v nov deželni zakon izrecno zapisala obveza do spoštovanja priznanih manjšinskih jezikov pri smerokazih in ostalih javnih napisih, ki bodo promovirali t.i. poti vina in okusov za gospodarski razmah naših kmetij in kleti, pa tudi gostinskih in drugih trgovskih obratov.

Deli