SSk s trdnimi koreninami in razprtimi krili

Prvo zasedanje novega Deželnega sveta SSk, ki je potekalo v sredo, 8. julija 2015, v Devinu je prispevalo živahno soočenje o prihodnosti slovenske stranke. Osnova razprave je bilo uvodno poročilo deželnega tajnika SSk Igorja Gabrovca, ki mu je dal naslov SSk včeraj, danes in jutri.

Zasedanje Deželnega sveta SSk je uvedel strankin predsednik Peter Močnik. Prva točka dnevnega reda je bila posvečena načrtovanemu plinskemu terminalu v Tržiču. Arh. Danilo Antoni je članom deželnega vodstva stranke predstavil študijo, ki dokazuje neprimernost izgradnje uplinjevalnika. Obrazložil je zgodovinske, naravovarstvene, tehnične in gospodarske pripombe, zaradi katerih je tak objekt nepotreben in škodljiv za teritorij. Na koncu predstavitve je pozval stranko SSk, naj brani interese slovenske narodne skupnosti. Predsednik Močnik je izpostavil, da je stranka že od vsega začetka zavzela negativno stališče do tako zastavljenega načrta.

Deželni svet SSk je v nadaljevanju obravnaval aktualne politične vsebine, ki bodo zaznamovale strankino delovanje v prihodnjih mesecih. Osnovo za bogato in artikulirano razpravo je podal deželni tajnik Igor Gabrovec. Svoj poseg je razdelil v tri sklope: SSk včeraj, SSk danes in SSk jutri. Najvažnejša točka je seveda zadevala bližnjo prihodnost, kjer bodo imele večjo pozornost volitve za občini Trst in Milje ter vprašanje političnih zavezništev. S tem gre povezati izvajanje sporne reforme krajevnih uprav, pa tudi vest, da je senat vključil ustanove metropolitanskih občin v nov deželni statut FJK. Ta korak je po mnenju SSk nesprejemljiv, saj se je Deželni svet FJK že dvakrat izrekel proti metropolitanski občini, ki bi na Tržaškem recimo postavila pod vprašaj sam obstanek majhnih okoliških občin. Gabrovec se je dotaknil tudi vprašanja polpretekle zgodovine, ki je med Slovenci zelo prisotno. Za SSk je bil oborožen upor proti fašizmu in nacizmu nesporno, nujno in hvalevredno dejanje in je v čast slovenskemu narodu.

Več poudarka pa je deželni tajnik SSk namenil notranji organizaciji začenši s posodobitvijo statuta. Novi oprijemi pa so potrebni tudi pri delu, da bi dvignili kakovost političnega udejstvovanja na različnih področjih krajevne javne uprave ter v odnosu do ostalih političnih subjektov v Italiji, Sloveniji in Evropi. Stranka mora poskrbeti za način, da lastnim izvoljenim predstavnikom pomaga pri izvrševanju nalog, ki so jim jih zaupali volilci, obenem pa, da vzpostavi več dialoga s stroko in teritorijem.

Poročilu deželnega tajnika je uvedlo razpravo, v katero je poseglo več članov. Svoj komentar je najprej iznesel predsednik Tržaškega pokrajinskega sveta Maurizio Vidali, ki je poudaril veliko nevarnost ustanovitve metropolitanske občine. Goriški pokrajinski tajnik SSk Julijan Čavdek je poudaril, da morajo SSk in njeni izvoljeni upravitelji posredovati pozitivno podobo politike, ker le tako se ji bodo občani približali in se aktivno vključevali. V prihodnjih dveh letih, bo SSk sodelovala na pomembnih občinskih volitvah in pri tem bo zelo važno, koga bo imela kot zaveznika. Pri obravnavanju polpretekle zgodovine ne gre pa za razvrednotenje upora, temveč za upoštevanje dotlej zamolčanih dogodkov s strani raziskovalcev in zgodovinopiscev, ki so prišli na dan po letu 1991. Za SSk pa ostajajo pomembne tudi mednarodne povezave z drugimi manjšinskimi strankami.

Peter Černic je poudaril, da mora stranka ohraniti svoje zgodovinske korenine, pri tem pa se mora soočiti s potrebami in okoliščinami sedanjega časa in družbe, ki se medsebojno ne izključujejo; sicer je pri tem pomembno primerno ravnovesje. Drago Štoka, Marij Maver in Hadrijan Corsi so pozitivno ocenili tajniško poročilo, ki bo še osnova za prihodnje razprave ter podčrtali pomen samostojne politične stranke. V razpravo sta v zvezi z organizacijo stranke in problematikami krajevnih uprav posegla tudi Marko Jarc in Edvin Forčič.

Deželni predsednik SSk Peter Močnik je na koncu povzel vsebino razprave. Deželni svet pa je sprejel resolucijo v zvezi z vprašanjem reforme krajevnih uprav in metropolitanske občine. Glede slednje bo SSk potrdila svoje aktivno nasprotovanje na vseh ravneh.

 

Trst, 10. julij 2015                                                                             Tiskovni urad SSk

Deli