Prva seja novoizvoljenega deželnega tajništva SSk

Deželna reforma krajevnih uprav ohranja absolutno prvo mesto na lestvici politične pozornosti stranke Slovenska skupnost, ki je na nedavnem kongresu obnovila tako pokrajinske kot deželne organe. Pred dnevi se je na svoji prvi seji sestalo novoizvoljeno strankino deželno tajništvo, ki je večji del razprave posvetilo reorganizaciji delovanja stranke v luči predlogov, ki so jih člani in delegati iznesli že na kongresu. Deželni tajnik Igor Gabrovec je že uvodoma poročal o sicer skromnih novostih v deželnem zakonu, ki kot znano določa obvezno pot povezovanja občin v zveze oz. Unije. Stranka še vedno trdno verjame v možnost vnašanja vsebinskih izboljšav k zakonu in v tem smislu bo njen deželni svetnik še naprej odločno vztrajal s predlogi, ki naj vsaj dvojezičnim in vsekakor zaščitenim občinam priznajo večjo upravno-politično avtonomijo in posledično širše pristojnosti pri sklepanju sinergij na obmejnem območju. V tem smislu stranka SSk zaupa v sodelovanje in razumevanje s strani koalicijskih partnerjev – v prvi vrsti Demokratske stranke, s katero jo druži še vedno aktualen politično-upravni deželni dogovor in skupna upravna izkušnja v številnih občinskih in v dveh pokrajinskih odborih. Pomemben bo tudi izid pritožb na upravno sodišče, na katero so se obrili tako števerjanska občinska uprava kot skupina posameznikov iz dvojezičnih občin preko tržaške odvetniške pisarne Petra Močnika. Stranka pozorno sledi tudi postopku spreminjanja italijanske ustave. Pri tem zaskrbljajo politično prečni poskusi omejevanja pristojnosti Dežel s posebnim statutom, kot tudi odklanja vsiljevanje možnosti ustanavljanja mestne-metropolitanske občine na Tržaškem.

Kar zadeva organizacijo strankinega dela je deželno tajništvo SSk ustanovilo prve tri delovne skupine, in sicer skupino političnih upraviteljev in pravnikov za preučevanje reforme krajevnih uprav (trenutno s posebno pozornostjo vsebinam novih statutov Unij),  strokovno skupino za posodobitev strankinega statuta in njegovo prilagoditev na zakonske novosti na področju delovanja političnih strank ter odbor za počastitev 40-letnice prvega deželnega kongresa SSk leta 1975. Na predlog deželnega tajnika Gabrovca sta bila ob podtajniku Marku Jarcu (ki bo v sklopu tajništva odgovarjal tudi za financiranje političnih pobud –  crowdfundinga) imenovana dodatna dva pooblaščena podtajnika, in sicer Miha Coren za videmsko in Giulia Leghissa za tržaško pokrajino. Prihodnja seja deželnega tajništva bo že prihodnji teden.

Deli