Slovenska zastava ni (le) zastava “tuje” države

Deželni odbornik Gianni Torrenti je v odgovoru na svetniško vprašanje Roberta Novellija, ki se je zgražal zaradi izobešene slovenske zastave na planinskem domu na Matajurju (in obenem napadel župana Postregno), med drugim nekoliko ponesrečeno označil slovensko zastavo kot zastavo tuje države. »Že res, da zakon določa, da javni lokali, pa čeprav v zasebni lasti, lahko tuje zastave izobešajo le pod pogojem, da je zraven razobešena tudi uradna italijanska trobojnica. Pa vendar slovenska zastava ni le zastava republike Slovenije, temveč je tudi – in v primeru Doma na Matajurju predvsem – zastava slovenske narodne skupnosti, ki je svobodna, da izpostavlja lastne simbole. Italijanski in madžarski skupnosti v Sloveniji je pravica do izpostavljanja narodnih simbolov zapisana v sami ustavi iz leta 1991. Ta pravica se žal ni zapisala v italijansko ustavo in niti ne v zaščitni zakon za slovensko manjšino iz leta 2001, kjer pa v 7. členu, odstavek 2, beremo, da “Pravico do poimenovanja, do znakov in napisov v slovenskem jeziku imajo tako slovenska podjetja kot druge pravne osebe in slovenske inštitucije, ustanove, združenja in fundacije”« poudarja deželni svetnik SSk Igor Gabrovec.

Zanimivo je, da izobešanje italijanske in madžarske zastave je v Sloveniji že od nekdaj obče sprejeto, slovenski simbol na narodno mešanem prostoru v FJk pa je še vedno moteč.

»Za zaključek – tako Gabrovec – pa naj spomnim na določila zanimivega in dejansko neupoštevanega deželnega zakona št. 27 iz leta 2001, ki ureja izobešanja deželne, državne in evropske zastave. V 6. členu zakon pravi, da na javnih poslopjih v občinah, kjer so prisotne različne priznane jezikovne skupnosti, na osnovi določil zakonov 482/99 in 38/01 visi ob državni, evropski in deželni zastavi tudi zastava manjšinske narodne skupnosti. Zakona nihče ne upošteva, saj na javnih poslopjih, kot so denimo tudi šole, v najboljšem primeru visita le italijanska in evropska zastava – niti deželne ni, kaj šele slovenske.«

Na Novellijev napad na župana Luco Postregno pa sploh nima smisla odgovarjati in zato prizadetemu županu podpredsednik deželnega sveta izraža vso svojo solidarnost.

Deli