Dežela naj zagotovi delovanje slovenskih okenc

Težave, s katerimi se soočajo krajevne uprave, ki so na podlagi zakona št. 38 z leta 2001 uvedle dvojezična okenca za poslovanje v slovenskem jeziku so predmet zadnjega svetniškega vprašanja deželnega poslanca Slovenske skupnosti. Gabrovec v svojem spisu ugotavlja, da so zamude pri porazdelitvi sredstev, ki jih predvideva 8. člen zaščitnega zakona za slovensko manjšino, nesprejemljive in neopravičljive. Pokrajine in občinske uprave še vedno pričakujejo sredstva za leti 2012 in 2013, kar velja nekaj čez 1.800.000 € za 2012, za leto 2013 pa približno le še ena tretjina te vsote. Razlaga za zamujanje je prav gotovo splošno znana zapletenost birokratskih postopkov, k izidu porazdelitve sredstev pa gotovo ni pripomoglo dejstvo, da je bilo v tem času potrebno obnoviti deželno posvetovalno komisijo za slovensko manjšino in tudi paritetni odbor. »Oba organa sta sedaj operativna in sta že pred več kot dvema mesecema pripravila predlog porazdelitve sredstev, tako da ne gre več odlašati.« Zamude, piše Gabrovec, ne postavljajo v slabo luč le deželno upravo, ampak imajo zelo resne in hude posledice, saj je bila zaradi predolgega pomanjkanja namenskih sredstev marsikatera krajevna uprava prisiljena zamrzniti delovanje dvojezičnih uradov. Prekinitev delovanja okenc ima negativni učinek za celotno narodno skupnost, ki je tako spet prikrajšana za zakonsko določeno pravico; poleg tega, nadaljuje Gabrovec »puščamo v brezposelnosti ljudi, ki si med tem časom morajo iskati druga delovna mesta in s tem zapravljamo njihovo dragoceno izkušnjo, ki so si jo pridobili z delom v stiku z našimi ljudmi, pa čeprav je to bilo vedno vezano na začasne delovne pogodbe.«

Predsednico Dežele in pristojnega odbornika torej pozivam, naj posežeta za to, da bodo dvojezična okenca čimprej spet nemoteno delovala in da se podobne situacije v bodočem ne bodo več ponavljale«, zaključuje Gabrovec.

Deli