Dopolnilo senatorja Russa ne prinaša nobenega konkretnega rezultata

Stranka Slovenska skupnost ocenjuje, da z izglasovanjem amandmaja, ki ga je predložil sen. Francesco Russo, ostajajo možnosti za izvolitev predstavnika slovenske narodne manjšine enake kot doslej. Morebitna izvolitev Slovenca bo torej tudi v bodočem vezana na voljo vsedržavnih strank, kot se je doslej dogajalo s stranko PD. Rimski vrhovi stranke bodo morali namreč postaviti Slovenca na tako mesto, ki naj bi mu zagotavljalo izvolitev, kar je dejansko dano samo nosilcu liste. Ostali kandidati bodo morali zbirati preference, kar prav gotovo še dodatno zmanjšuje možnosti uspešne izvolitve – pravi deželni tajnik stranke Damijan Terpin, ki zato ugotavlja, da določilo iz zaščitnega zakona o olajšani izvolitvi kandidatov slovenske manjšine v senat in poslansko zbornico ostaja neizpolnjeno.

Tudi trditev senatorja Russa in poslanke Blažina, češ da je to bil edini možni popravek, ne odgovarja resnici. Pred tem je namreč senator južnotirolske ljudske stranke Zeller, v sodelovanju in dogovoru s Slovensko skupnostjo, pripravil dopolnilo, ki je ustavno neoporečno. Slednje je določalo 20% vstopni prag in volilno okrožje, ki bi zaobjelo območje t.i. vidne dvojezičnosti, kjer je prisotnost slovenske manjšine sorazmerno večja in torej tudi izvolitev slovenskega predstavnika bolj dosegljiva. Žal tako zasnovanega popravka nista podprli ne vlada ne vladna večina in ga zato obsodili na neuspeh. Zellerjevo dopolnilo ni predvidevalo ne zajamčenega zastopstva ne preštevanja manjšine, kot to trdita parlamentarca PD Russo in Blažina. Zahtevalo pa je politično podporo PD, ki je žal ni bilo.

Damijan Terpin, deželni tajnik SSk 

Trst, 28. januarja 2015

Deli