SSk solidarna z Iztokom Furlaničem in Igorjem Švabom

Slovenska skupnost izraža solidarnost predsedniku občinskega sveta v Trstu, Iztoku Furlaniču, proti kateremu je bila sprožena ideološka vojna, ker predsednik sveta ne sme izražati različnih političnih mnenj od večine članov sveta. Gre za zelo vprašljiv pojem demokracije.

Istočasno SSk izraža solidarnost tudi svetniku Igorju Švabu, ki je bil telefonsko in po elektronski pošti žaljen, ker je novinarju izjavil, da si tudi on želi uporabljati materni jezik v občinskem svetu, kot določa zakon.

Nevihta, ki jo je povzročila običajna nacionalistična desnica, s Severno Ligo in G5Z vred, a tudi s prispevkom dela leve sredine, je sad potvarjana zgodovinskih dejstev, ki jih ni mogoče spreminjati, ker so pač dejstva, v iskanju neke volilne računice. A je tudi prezir kvalitetnega dela, ki ga je izpeljala mešana vladna zgodovinska komisija, v kateri so sedele priznane osebe razlilčnih pogledov, ki jih današnji protestniki tudi citirajo v svojih trditvah. Ker očitno niso nikoli prebrali tega, kar so soglasno napisali s slovenskimi kolegi. V tem poročilu se lahko znajde vsaka poštena oseba.

Komisija je nastala leta 1993, potem ko je bila nekaj časa prej v občinskem svetu v Trstu soglasno sprejeta resolucija, naj se izoblikuje strokovno vladno mešano telo, da bo razčistilo zgodovinske dogodke od leta 1880 do leta 1956. Takratni svetnik SSk Aleš Lokar je tudi to zagovarjal. Dela komisije so se zaključila leta 2000 in v poročilu vladi, ki sta ga podpisala sopredsedujoča prof. Giorgio Conetti in dr. Milica Kacin Wohinz sta predlagala sledeče pobude: 

uradna javna predstavitev poročila komisije v obeh prestolnicah, po možnosti na univerzi, kot znak sprave med narodoma; 

objava besedila v italijanščini in slovenščini;

objava zbirke študij, na podlagi katerih je poročilo nastalo;

razširitev poročila na srednjih šolah.

Medtem ko je slovenska stran opravila objavo in razširitev dokumenta, ga je italijanska stran spravila v predal in je predvsem krajevna italijanska politika nadaljevala z zlorabo resnice v politično-ideološke namene, da bi verjetno kaj iztržila na volitvah.

Župan Cosolini je izrazil željo, da bi se imenovalo komisijo zgodovinarjev, ki bi, daleč od politike, razčistila stvari. Ni potrebno, ker je bilo delo že opravljeno in na najvišji ravni. Naj občina Trst uradno objavi poročilo in naj ga predstavi v sodelovanju s slovenskimi občinami, kot znak resne sprave. Je še čas. Politika pa naj spravi orožje in naj širi resnico. Manj koncertov in več informiranja, pa bo verjetno bolje za vseh in ne bomo prišli do teh zdrah.

Zamenjava predsednika sveta, ki ni kršil pravil, ampak samo zato, ker ne razmišlja kot večina članov sveta, pa je v nasprotju s tem, kar je desnica sprejela, ko je bil pod udarom takratni predsednik Sergio Pacor. Bo sedaj uporabila dvojno merilo? Ji bo v tem sledila tudi leva sredina?

Peter Močnik

Pokrajinski tajnik SSk za Tržaško

Deli