Gabrovec o krizi štivanske papirnice

V zadnjih dneh se ponovno množijo zaskrbljujoče novice v zvezi z negotovo usodo štivanske papirnice. Industrijski obrat pri Štivanu – piše deželni svetnik Igor Gabrovec – je zelo pomembna realnost ne samo za občino Devin-Nabrežina, iz katere izhaja veliko tamkaj zaposlenih, temveč tudi za širšo goriško okolico, saj šteje obrat približno 400 uslužbencev, oz. 600 če prištejemo še posredno povezane dejavnosti, kar je vse prej kot zanemarljiva številka. Ob tem je vredno še spomniti, da ima štivanska papirnica edinstveno lokacijo, povezano s Sredozemljem in Vzhodno Evropo s cestami, železnico in pomorskim prometom. Znotraj družbe Burgo sodi štivanska papirnica po učinkovitosti dela v sam vrh, saj prideluje tudi poseben papir za revije, s svojima dvema plinskima turbinama pa lahko proizvaja tudi do 100 Mw električne energije na uro.

Po hudih težavah ob začetku letošnjega leta so odgovorni in uslužbenci štivanske papirnice dokazali izredno pripravljenost prilagoditve novim razmeram, ki jih narekuje krizno stanje. Odpravili so presežke zaposlenih, uvedli okrnjene urnike in t.i. solidarnostne pogodbe, tako da je pred poletnim premorom štivanski obrat dosegel zelo visok nivo uspešnosti. »Danes žal izvemo, da so temu sledile nekatere tehnološke spremembe, ki jih uslužbenci ocenjujejo kot povsem zgrešene in ki so tovarno popeljale spet na rob propada« piše v svojem sporočilu Gabrovec.

»Prav zaradi dokazane dobre volje in požrtvovalnosti uslužbencev pri iskanju rešitev ocenjujem, da je povsem nezaslišano in skrajno nespoštljivo dejstvo, da lastništvo družbe najavlja svoje izbire po kapljicah in to preko medijev. Tako ravnanje prav gotovo ne koristi v trenutku, ko nekateri že namigujejo, da je štivanski papirnici usojeno zaprtje. Pozivam torej deželno upravo, da takoj nastopi kot posrednik med lastništvom družbe in panožnimi sindikati in prispeva pri iskanju rešitve kočljivega problema« zaključuje deželni svetnik in podpredsednik deželnega sveta FJk Igor Gabrovec.

Deli