Dekret predsednika republike za nov Paritetni odbor

Deželna predsednica Debora Serracchiani in predsedstvo Deželnega sveta FJK sta v prejšnjih dneh prejela dekret, ki ga je podpisal italijanski predesednik Giorgio Napolitano in zadeva dokončno imenovanje novih članov Paritetnega odbora. V novi, dvajsetčlanski sestavi bodo sedeli tudi deželni tajnik SSk Damijan Terpin in pokrajinski tajnik SSk za Tržaško Peter Močnik (oba je imenoval deželni odbor na predlog SSO kot izvedenca v pravnih zadevah in zaradi dolgoletne izkušnje pri obrambi manjšinskih pravic), pokrajinski tajnik SSk za Goriško Julijan Čavdek (imenovan je bil na predlog Deželnega sveta FJK) in odv. ter občinski svetnik v Doberdobu Marko Jarc.
Ostali slovenski komponenti novega Paritetnega odbora so Jole Namor, Fabrizio Dorbolo’, prof. Ksenija Dobrila, Livio Semolič, Stefano Ukmar in Nives Cossutta.
Deli