Za ohranitev ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu

Spoštovani

Dr. Miroslav Cerar

Mandatar za sestavo vlade Republike Slovenije

 

Celovec – Trst, 28. avgust 2014

 

Podpisani člani Sveta za Slovence v zamejstvu pri vladi Republike Slovenije se obračamo na Vas v trenutku, ko sestavljate 12. vlado Republike Slovenije s pozivom, da se tudi tokrat ohrani prisotnost ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, ki naj skrbi za vodenje Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ter koordinira delovanje drugih ministerstev na tem pomembnem področju.

Že po osamosvojitvi Slovenije, pri kateri smo Slovenci v zamejstvu in po svetu odigrali aktivno vlogo, je slovenska vlada imenovala ministra za povezovanje Slovencev izven meja Republike Slovenije in matično državo. Ta poteza je bila nadvse upravičena zaradi ohranitve in razvoja celotnega narodnega prostora ter za ovrednotenje vsestranskega znanja in strokovnosti, ki ga imajo Slovenci širom po svetu. V nadaljnih vladah žal ni bilo vedno tako, kar se je nedvomno poznalo pri kakovosti institucionalnih odnosov kot tudi na ravni udejanjanja pravic in zaščitne zakonodaje, ki bi jih Slovenci v zamejstvu že zdavnaj morali uživati na podlagi mednarodnih pogodb.

Nadvse pozitvno znamenje je dala Republika Slovenija, ko je leta 2006 stopil v veljavo Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih meja in se je tako skrb za rojake v zamejstvu in po svetu pravno dvignila na najvišjo raven, tudi z določilom, da pristojni Urad vodi minister brez listnice. To določilo so nato udejanile vse naslednje vlade in iskreno upamo, da bo tako tudi z vlado, ki jo boste sestavili.

Ob tej priložnosti želimo izpostaviti nekatere vidike, ki so še posebno za Slovence v zamejstvu nadvse pomembni. Vsekakor podpiramo prizadevanja, da se nadaljuje utrjevanje in nadgrajevnaje vezi na področjih čezmejnega sodelovanja, gospodarstva, kulture in športa. Pozornost pa želimo obrniti tudi na izvajanje zaščitnih določil, ki so jih sosednje države Avstrija, Hrvaška, Italija in Madžarska dolžne spoštovati na podlagi mednarodnih pogodb in evropskih listin. Samo polno izvajanje zaščitne zakonodaje, ki zagotavlja predstavništvo v izvoljenih organih države ter na deželnem in krajevnem nivoju, urejeno šolstvo v slovenskem jeziku, sistemsko financiranje ustanov, organizacij in društev ter upravno avtonomijo na avtohtonem etničnem ozemlju predstavlja temelj za obstanek in razvoj slovenskega naroda v zamejstvu. Na teh področjih pa še vedno obstaja več neizpoljenih obvez, ki Slovence v zamejstvu omejujejo pri normalnem vsakdanjem življenju, kar še najbolj prizadene mlajše rodove.

V prepričanju, da boste naše pismo upoštevali in tudi v upanju na bližnje neposredno srečanje, Vam želimo uspešno delo pri sestavljanju nove slovenske vlade za dobrobit Slovencev doma, v zamejstvu in po svetu.

 

Valentin Inzko – Narodni svet koroških Slovencev

Drago Štoka – Svet slovenskih organizacij

Vladimir Smrtnik – Enotna lista

Damijan Terpin – Slovenska skupnost

Michele Coren – predstavnik Slovencev v Benečiji

Deli