Nesprejemljiv položaj za slovenske šole v Italiji

Deželno tajništvo stranke Slovenske skupnosti izraža resno zaskrbljenost zaradi stanja slovenske šole, na katerega v svoji tiskovni noti opozarja Sindikat slovenske šole. Poleg pomanjkanja ravnateljskih in tajniških mest za šole na Goriškem, Tržaškem in v Špetru, ki neupravičeno obremenjujejo normalen potek šolske dejavnosti iz vzgojno-izobraževalnega in upravnega vidika je nerazumno izničenje goriške izpostave deželnega šolskega skrbništva. Ravno tako je nerazumno, zakaj je bilo odslovljeno iz deželnega šolskega urada osebje, ki je bilo tam nastavljeno po nikoli preklicanih zakonih za slovenske   šole in katerim je bilo rečeno, da bodo ostali naprej na uradu. Vse to postavlja slovensko šolo v izredno stanje, kar bo nedvomno imelo hude posledice nad pravico do študija, ki je zajamčena po ustavi in je še posebej pomembna, ko gre za šolstvo manjšinske narodne skupnosti.

Slovenska skupnost in njeni izvoljeni predstavniki so na razpolago tako Sindakatu slovenske šole kot šolskim predstavnikom, da se z dogovorjenimi pobudami tako stanje čimprej reši. V prejšnjih dneh so predstavniki SSk že stopili v kontakt s poslanci in senatorji južno-tirolske SVP, da bi preko njih obvestili italijanski parlament in pristojno ministrico.

Položaj slovenskih šol, kakršen izhaja iz tiskovne note Sindikata, pa bi moral biti tudi prioriteta za sklic skupnega predstavništva, kjer bi bilo potrebno čimprej začrtati potrebne skupne ali vsaj vsklajene korake za takojšnjo rešitev kriznega stanja in tudi za ugotovitev razlogov zakaj je do tega sploh prišlo v trenutku, ko imamo v Rimu slovenski manjšini naklonjeno politično vlado.

Deželno tajništvo SSk

Deli