Reforma deželnega zdravstva naj upošteva vse potencialnosti čezmejnega sodelovanja

Nedvomno je čezmejno sodelovanje na področju zdravstva velika priložnost še posebno za goriški prostor, kar mora nov deželni zakon za zdravstvo upoštevati. Bolnišnici v Gorici in Šempetru bi zaradi tega morali razviti skupne sinergije, da se na goriškem čezmejnem prostoru lahko nudi skupne zdravstvene storitve. Tak bi moral biti pristop, če želimo zagotoviti obstoj zdravstva na Goriškem, ki mora tako kot drugje v Evropi spoštovati splošne uveljvljene kriterije, ki občanom zagotavljajo kakovost, varnost in ekonomsko ravnovesje.

Delegacija stranke Slovenska skupnost se je v luči zgoraj omenjenega pristopa srečala v sredo z direktorjem splošne bolnišnice v Šempetru dr. Darkom Žiberno, kateremu se je pokrajinski tajnik SSk za Goriško Julijan Čavdek zahvalil za razpoložljivost. Srečanja so se udeležili še deželni svetnik SSk in podpredsednik Deželnega sveta FJK Igor Gabrovec, goriški občinski svetnik SSk Walter Bandelj ter član deželnega tajništva Miloš Čotar.

Namen srečanja je bil predvsem poglobitev vprašanja o čezmejnem zdravstvu, ki mora biti vsekakor vključeno v novo reformo, ki jo bo septembra začel obravnavati Deželni svet FJK. V tem smislu je potrebna zavzetost in politična volja s strani teritorija. Naivne in zavajujoče izjave, ki so se pojavile ob zaprtju goriške porodnišnice ter neprimerni izbruhi, ki so spremljali zasedanje občinskega sveta, na katerem sta bili prisotni deželna predsednica Debora Serracchiani in pristojna deželna odbornica Maria Sandra Telesca pa k temu ne pripomorejo, je poudaril pokrajinski tajnik Julijan ČavdekSeveda predstavlja zaprtje tega pomembnega oddelka hudo izgubo, pri tem pa je pozitivno, da je prišlo do podpisa pogodbe med šempetersko bolnišnico in deželo FJK, ki zadeva porode. Po mnenju Miloša Čotarja pa bi bilo še boljše, če bi se to v prihodnosti razširilo tudi na predporodni in poporodni čas. To pa je bil eden glavnih ciljev, za katerega je bil zamišljena t.i. hiša porodov.

Deželni svetnik Igor Gabrovec je ocenil, da je bil sestanek spodbuden v smislu iskanja novih rešitev, ki so za goriško zdravstvo temeljnega pomena za prihodnost. Ne moremo si namreč misliti, da smo izvzeti iz splošnega trenda, neupoštevanje tega in negibnost pa bi lahko bili za krajevno in širšo zdravstveno mrežo še bolj škodljivi. Za podpredsednika deželnega sveta FJK predstavlja zdravstvena reforma pomemben trenutek, tudi ker je dežela FJK avtonomna pri urejanju tega važnega področja, kjer morajo biti interesi občanov zaščiteni na najvišji ravni.

Iz izkušenj iz preteklosti se je potrebno tudi naučiti, da ne bi ponavljali napak, zaradi katerih se čezmejno zdravstno ni razvilo kot bi si želeli in kot so dovoljevali pogoji. Po mnenju Walterja Bandlja pa se je to zgodilo, ker ni bilo več istega prepričanja v goriški politiki kot za časa uprave župana Vittorija Brancatija.

Na koncu srečanja so se predstavniki SSk še enkrat zahvalili dr. Žiberni za obširen in poglobljen prikaz problematik in možnosti za razvoj čezmejnega zdravstva, za uspeh katerega je najbolj potrebna zdrava pamet in volja, saj strokovnosti ter strukture so že na voljo.

Pokrajinsko tajništvo SSk za Goriško

Deli